• Imprimeix

Heu de fer-vos proves mèdiques?

Sovint és necessari fer proves de laboratori (anàlisis de sang, orina, femtes, etc.), d’imatge (radiografies, tomografies computades o TC, ressonàncies, etc.) o d’altres tipus per aclarir el diagnòstic d’un pacient.

És bo saber quins beneficis i riscos comporten aquestes proves, per què es fan, quan trigaran els resultats o les possibles alternatives en el cas que us resultin incòmodes.

Les proves diagnòstiques poden comportar certs riscos evitables. Són els següents:

 • Infeccions.
 • Error en la localització de la prova.
 • Error en la identificació dels pacients.
 • Error de diagnòstic.
 • Reaccions al·lèrgiques i efectes adversos.
 • Excés d’exposició a les radiacions per exàmens radiològics freqüents. 
 • Consulteu el metge o metgessa sobre les proves que us prescriu. Informeu-vos bé en què consisteixen, què heu de fer (anar-hi en dejú, evitar o interrompre algun tractament, etc.) i què heu de portar (pot amb mostres d’orina, femtes, etc.).
 • Signeu el vostre consentiment informat si és necessari. Abans de fer-ho, demaneu totes les explicacions que us calguin sobre la prova diagnòstica que us han de fer.
 • Informeu-vos sobre els beneficis i riscos de les proves diagnòstiques sol·licitades.
 • Pregunteu quan trigaran els resultats de les proves i demaneu al metge o metgessa que us les expliqui amb un llenguatge senzill i entenedor.
 • Repetiu la prova, tant si vosaltres com el vostre metge o metgessa no esteu segurs dels resultats.
 • Demaneu possibles alternatives si la prova us resulta massa incòmoda.
 • Si arriba el cas, informeu-vos sobre la quantitat de radiació que suposa la prova radiològica que heu de rebre.
 • Informeu si esteu embarassada o teniu sospites d’estar-ho abans de realitzar una prova radiològica.
 • Informeu el metge o metgessa si doneu lactància materna al vostre nadó abans de realitzar una prova diagnòstica. Alguns dels fàrmacs que s’utilitzen com a contrast en algunes proves radiològiques poden passar a la llet materna i, per tant, al nadó que la consumeix.
 • En cas de proves radiològiques en pacients en edat pediàtrica, assegureu-vos que el vostre fill o filla sigui exposat a la menor quantitat de radiació possible durant l’estudi radiològic. Consulteu-ho amb el metge o metgessa que sol·licita la prova. Qui avalua la idoneïtat de la prova són els radiòlegs. Consulteu també amb ells si teniu dubtes.
 • Realitzar moltes proves no sempre significa una millor atenció sanitària. Pregunteu com pot ajudar una prova en l'avaluació del vostre diagnòstic i/o malaltia.

Data d'actualització:  08.07.2015