• Imprimeix

Glossari

 • Atenció sanitària. Són tots els serveis que reben les persones o comunitats amb l’objectiu de promoure, mantenir, vigilar o restablir la salut.
 • Cirurgia segura. Conjunt de mesures per garantir la seguretat del pacient en una intervenció quirúrgica (prevenció d’infeccions, identificació correcta del pacient que s’ha d’operar, bona localització de l’òrgan o zona que s’ha d’intervenir, etc.).
 • Consentiment informat. Un malalt conscient i competent (capaç de prendre decisions pròpies) accepta lliurement el diagnòstic i/o el tractament que li prescriu el seu metge o metgessa després de rebre tota la informació necessària (procediments, conseqüències, possibles riscos del procés…). Aquest consentiment es formalitza mitjançant la signatura d’un document on s’especifica el cas personal del pacient.
 • Convalescència. Estat d’una persona que recobra gradualment el vigor i la salut després d’una malaltia.
 • Diagnòstic. Determinació d’un problema de salut pels signes o símptomes que li són propis.
 • Efecte secundari. Conseqüència adversa que pot aparèixer per l’acció d’un fàrmac.
 • Error. Acció que no es fa com estava mèdicament prevista o quan s’aplica un pla incorrecte.
 • Esdeveniment advers. Qualsevol fet perjudicial per a la salut dels pacients durant la seva assistència en un centre sanitari d’atenció primària, hospitalària, sociosanitària o de salut mental. Per exemple, quan un pacient pateix un error en la medicació o agafa una infecció dins de l'hospital.
 • Història clínica. Escrit cronològic que inclou les dades de tot allò que li ha passat o li passa actualment a un pacient en relació amb el seu estat de salut. En aquest document també s’especifiquen tots els tractaments, la medicació, les proves i les operacions rebudes.
 • Incident. Esdeveniment o circumstància que ha ocasionat o podria haver ocasionat un dany innecessari a un pacient.
 • Infecció nosocomial o hospitalària. Infecció desenvolupada dins d’un centre assistencial o hospital i que afecta un pacient que va entrar sense aquest problema. Per exemple, una infecció de les ferides quirúrgiques després d’una operació.
 • Llista de verificació quirúrgica (check list quirúrgic). Comprovacions que els professionals de la salut realitzen abans, durant i després de la intervenció quirúrgica d’un pacient per garantir-ne la seguretat i evitar errors i esdeveniments adversos. Per exemple, la identificació correcta del malalt, el marcatge del lloc que s’ha d’operar, les possibles al·lèrgies…
 • Pràctiques segures. Són les que redueixen el risc d’esdeveniments adversos relacionats amb l’atenció sanitària.
 • Protocol. Pla precís i detallat per al tractament d’una determinada malaltia o una intervenció quirúrgica.
 • Risc evitable. Perill que es pot eliminar o solucionar d’una manera definitiva amb unes mesures preventives correctes i determinades pels professionals de la salut i pels pacients.
 • Segona opinió mèdica. Informe d’un altre metge o metgessa sobre el diagnòstic o el tractament d’un pacient.
 • Seguretat dels pacients. Conjunt de bones pràctiques recomanades a professionals i a ciutadans orientades a eliminar, reduir i mitigar els danys innecessaris associats amb l’atenció sanitària.
 • Urgència vital. Alteració que compromet la vida o funcionalitat d’una persona i que requereix assistència sanitària immediata.
Data d'actualització:  08.07.2015