• Imprimeix

Localització de la intervenció quirúrgica

Localització de la intervenció

La cirurgia és una de les especialitats de l’atenció sanitària on poden ocórrer un nombre elevat d’esdeveniments adversos com, per exemple, realitzar una intervenció quirúrgica en la persona, òrgan o lloc equivocats.

Per evitar aquest tipus d’error és important que hi hagi una bona comunicació entre els pacients i el personal sanitari. També es recomana l’aplicació d’un protocol o llista de control amb tots els passos que cal seguir dins la sala d’operacions. Aspectes tan obvis com identificar correctament els pacients, confirmar el tipus d’intervenció o comprovar l’esterilització dels instruments quirúrgics poden evitar possibles complicacions.

  • Assegureu-vos que tot l’equip de cirurgia (cirurgians, anestesiòlegs, personal d’infermeria…) estan d’acord i tenen clar exactament el tipus d’intervenció que us faran.
  • Participeu en tots els punts del procés preoperatori de verificació com, per exemple, la vostra identificació, el tipus d’intervenció prevista, el lloc anatòmic de la intervenció, el marcatge del lloc que s’ha d’intervenir, les possibles al·lèrgies i el consentiment per ser operat. Si els pacients no poden confirmar aquestes dades, com per exemple en el cas de pacients amb edat pediàtrica o pacients discapacitats, pot assumir aquesta funció un familiar o tutor.
  • Pregunteu al metge o metgessa o al personal sanitari qualsevol dubte que tingueu sobre la vostra intervenció.
  • Assegureu-vos d’haver comprès i signat el vostre consentiment informat.
  • A les sales d'operacions.
  • Operacions.
  • Proves diagnòstiques.
Data d'actualització:  08.07.2015