• Imprimeix

Radiologia i medicina nuclear diagnòstica

SEG_Imatge_article_Radiologia_medicina_nuclear

Els beneficis indiscutibles per a la salut de les exploracions diagnòstiques i tractament amb radiacions ionitzants poden estar acompanyats per un risc d'efectes biològics. La dimensió del risc està relacionada amb les dosis: a major quantitat de radiació, riscos més alts. Aquest risc, que analitzat individualment per a un pacient concret és petit, té especial rellevància en el cas de pacients pediàtrics què són més vulnerables degut a la major esperança de vida i a la radiosensibilitat d’òrgans i teixits. Les exploracions radiològiques han d'estar correctament indicades i optimitzades per tal de que la dosi de radiació sigui tan baixa com raonablement sigui possible (principi ALARA), sense que la qualitat de la imatge diagnòstica es vegi minvada fins al punt de perdre la seva efectivitat.

El Departament de Salut, a l’any 2012 va crear el "Grup de Treball de Prevenció de radiacions ionitzants innecessàries en edat pediàtrica", amb l'objectiu d'impulsar la cultura de la seguretat del pacient entre prescriptors i professionals sanitaris que treballen amb equips radiològics i a la ciutadania. Aquest grup ha elaborat el “Pla de disminució de la radiació ionitzant innecessària en edat pediàtrica (2015-2018)".

Data d'actualització:  02.08.2018