• Imprimeix

Transfusió sanguínia

Segons l’informe d’hemovigilància a Catalunya corresponent a l’any 2013 es van efectuar 1.064 notificacions relacionades amb la transfusió sanguínia, amb una taxa de 3,54‰ notificacions per cada mil components transfosos. El 54,3% (578/1.064) de les notificacions varen ser esdeveniments adversos (83,6% quasi incidents, és a dir, el component no es va transfondre i 16,4% varen ser incidents, és a dir, el component es va transfondre). El 45,7% (486/1.064) restant de les notificacions varen ser reaccions adverses (84,8% reaccions immunes, principalment).

En el grup de quasi incidents continuen destacant (de major a menor nombre)  els deguts a identificació incorrecta de la sol•licitud i/o de les mostres en el moment de l’extracció, seguit de les prescripcions incorrectes, els que tenen lloc en el propi servei de transfusió, els relacionats amb la conservació i/o manipulació dels components sanguinis i, finalment, els detectats a la capçalera del pacients. Cal assenyalar  que la majoria d’aquests errors són detectats pel servei de transfusió.

Malgrat la progressiva implantació de mesures de millora en la identificació dels malalts, aquestes són encara insuficients. Cal insistir en la necessitat de revisar quin és el grau de compliment dels procediments d’administració de la sang, en la necessitat de mantenir-los actualitzats i a l’abast de tothom, i en la de continuar formant i educant tot el personal involucrat en l’administració de la sang i dels components sanguinis.

Data d'actualització:  14.04.2015