• Imprimeix

XIV Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya. "15 anys d'hemovigilància a Catalunya: La seguretat transfusional és a les teves mans"

Descripció de la Jornada

Informació general 

La difusió del coneixement en seguretat és una de les línies estratègiques en seguretat dels pacients de Catalunya. En aquest sentit, ja s’han iniciat activitats formatives, com els cursos descrits en l’apartat de formació, i s’han dut a terme les tretze Jornades per a la Seguretat dels Pacients.

La transfusió de sang i components sanguinis, és un procés que comença molt abans de la transfusió. Comporta, entre altres coses, l’extracció, el processament, la verificació, l’emmagatzematge, la distribució i la transfusió de sang i components sanguinis. Si bé és cert que la incidència d’esdeveniments greus no és alta en la transfusió de sang i components sanguinis, els errors d’identificació dels pacients, tenen conseqüències molt greus i  s’identifiquen com a un indicador sentinella que, anualment cursa amb algun èxitus. Aquests esdeveniments es veuen afavorits per diferents factors, com un nombre elevat de pacients atesos amb recursos limitats, la diversa complexitat clínica de les seves patologies, així com les particularitats laborals, professionals i organitzatives dels centres sanitaris, on hi ha personal d’infermeria específic o no, així com un alt índex de rotacions de personal sense una formació adequada i actualitzada en aquesta àrea, la qual cosa contribueix al fet que pugui produir-se un esdeveniment greu, quan hi ha un error.

Millorar la seguretat dels pacients és un objectiu prioritari tant pels professionals sanitaris com per les organitzacions que treballen en aquest àmbit.

Programa

Objectius

Objectiu general

L’objectiu general de la Jornada és reduir els riscos derivats de la transfusió de sang i components sanguinis i millorar la seguretat dels pacients. 

Objectius específics

Sensibilitzar els professionals sobre la importància d’adoptar mesures preventives que puguin reduir l’índex d’esdeveniments adversos en les persones ateses en qualsevol àrea assistencial, i que precisin una transfusió de sang i components sanguinis en general.

Ajudar les organitzacions i els professionals que puguin oferir o ofereixin aquesta assistència a adquirir un compromís per millorar la seguretat dels pacients.

Conèixer les iniciatives existents sobre epidemiologia, prevenció i estratègies de millora en la gestió de riscos relacionats amb la transfusió de sang i components sanguinis en l’atenció sanitària que es proporciona en els centres sanitaris.

Sensibilitzar els professionals de la importància de la notificació dels esdeveniments adversos.

Promoure pràctiques clíniques segures.

Proporcionar un material actualitzat i pràctic que ajudi els professionals a reduir els riscos durant l’assistència que presten als pacients.

XIV Jornada per a la Seguretat dels Pacients

Dades de la Jornada

Nom

XIV Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya

15 anys d’Hemovigilància a Catalunya: La seguretat transfusional és a les teves mans

Projecte relacionat

Pla de formació en seguretat dels pacients

Persones destinatàries

Professionals de la medicina i la infermeria dels centres assistencials de Catalunya

Durada

4.30 hores (de 9.00 a 14.15 hores)

Recepció

De 8.30 a 9.00 hores

Modalitat

Jornada

Lloc

Sala d’actes del Pavelló Docent de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron

Passeig de la Vall d'Hebron, 119, 08035 Barcelona

Data

11 de desembre de 2018

Preu

Gratuït

Aforament limitat

Capacitat per a 322 persones

Acreditació Jornada

Control d’assistència

Sí, es durà a terme mitjançant signatura al full d’assistència amb 10 minuts de marge com a màxim:

Control d'entrada: a l'inici de la jornada, es farà de 8.30 a 10 minuts desprès de l’inici de la jornada.

Control de sortida: a la clausura de la jornada, començarà a partir de les 14.15 hores (aproximadament).

Fóra d'aquest horari, els llistats de control de signatures no estaran disponibles.

Període de preinscripció

Tancat (100% d'ocupació)

Preinscripció

Aforament limitat a 322 persones.

Les places s’adjudicaran per ordre de recepció de la preinscripció fins a completar aforament i posteriorment es confirmarà la inscripció per correu electrònic.

Tancat (100% d'ocupació).

 

Més informació

Servei de Promoció de la Qualitat i Bioètica

Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitàries

Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria)

08028 Barcelona

Tel. 932272900

seguretat.pacients.salut@gencat.cat

Data d'actualització:  14.11.2018