# 3

NewsPacient Segur

Butlletí de Seguretat dels Pacients

Departament de Salut

NewsPacient Segur
Dimarts, 21 d'octubre de 2014 Imprimeix | Butlletins anteriors
Els nens i adolescents són més sensibles a les radiacions que els adults: cal extremar les mesures de radioprotecció.

::Actualitat

La vacunació entre els professionals sanitaris i la seguretat dels pacients

Els professionals sanitaris tenen un risc més gran de contraure la grip ja que atenen molts pacients que la presenten durant l'epidèmia anual. Vacunar-se protegeix al professional, a la seva família, i als pacients. Els professionals sanitaris tenen un paper clau en la lluita contra la grip i les seves complicacions, i també en la resta de malalties de les quals es recomana vacunar-se.

Protecció radiològica del pacient pediàtric en les exploracions de tomografia computada

El Grup de Treball de Prevenció de les Radiacions Ionitzants Innecessàries en Edat Pediàtrica de Catalunya, ha publicat un article sobre la protecció radiològica del pacient pediàtric en les exploracions de tomografia computada. L'article pretén ser una guia inicial pel desenvolupament de protocols d'exàmens pediàtrics de tomografia computada i es donen recomanacions generals per a les situacions més habituals.

Amunt

::Cultura de seguretat

El que pensen els pacients del llistat de verificació quirúrgica

Tot i els múltiples avantatges dels llistats de verificació quirúrgica, alguns hospitals encara es resisteixen a la seva implementació. Aquest estudi analitza la opinió dels pacients envers el llistat de la OMS, i mostra que la majoria de pacients tenen una actitud positiva respecte a l'ús del llistat de verificació quirúrgica.

10 principis d'actuació davant dels incidents derivats de l'atenció sanitària

Sovint, malgrat les mesures de seguretat que puguin existir en un hospital o centre de salut, es pot produir algun incident derivat de l'atenció sanitària amb conseqüències emocionals i físiques per al pacient o per als familiars. La transparència i la comunicació adequada són aspectes claus per afrontar aquest tipus de situacions.

Bones pràctiques en la preparació dels medicaments als hospitals

Una guia de bones pràctiques realitzada per les associacions professionals més rellevants del món farmacèutic, recull un seguit de recomanacions per a la preparació de medicaments als hospitals, que permetrà a les comunitats autònomes avaluar i acreditar els serveis de farmàcia hospitalària del seu territori.

© Generalitat de Catalunya