# 5

NewsPacient Segur

Butlletí de Seguretat dels Pacients

Departament de Salut

NewsPacient Segur
Dimecres, 11 de febrer de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors
XI Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya

El dia 12 de març a la sala d'actes de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebrón

::Actualitat

XI Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya

El proper 12 de març es realitzarà la XI Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya, organitzada pel Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients de la Direcció general d'Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut. Es tracta d'una jornada monogràfica de pediatria dedicada a la radiologia pediàtrica. L'acte tindrà lloc entre les 9:30h i les 15:00h a la sala d'actes de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron.

Recomanacions per a una transfusió segura

La Comissió d'Hemovigilància de Catalunya ha elaborat una tarja de butxaca sobre "Recomanacions per a una transfusió correcta" què aglutina tres documents fonamentals per l'administració de la sang i com a resultat de les accions a desenvolupar dins la campanya "sang segura" del Departament de Salut, que es va presentar el 30 de maig de 2013, a la IV Jornada de Seguretat dels Pacients de Catalunya.

La farmàcia clínica, una eina estratègica per a la millora de la seguretat del pacient pediàtric

El tipus d'esdeveniment advers més freqüent en nens ingressats a l'hospital és el relacionat amb medicaments, i a més, està descrit que són més freqüents que en adults. Aquest article remarca la importància de la farmàcia clínica en la millora de la seguretat i indica diferents eines per a aquesta millora en pacients pediàtrics.

Amunt

::Cultura de seguretat

Recomanacions per prevenir errors de medicació en pacients amb al·lèrgies conegudes a medicaments

A l'últim butlletí de l'Institut per l'Ús Segur dels Medicaments (ISMP) s'ha publicat una guia de recomanacions per la prevenció d'errors de medicació en pacients amb al·lèrgies conegudes a medicaments, elaborada gràcies a les comunicacions enviades pels professionals sanitaris a través del Sistema de Notificació i Aprenentatge d'Errors de Medicació de l'ISMP-Espanya i dels incidents registrats al Sistema de Notificació i Aprenentatge per a la Seguretat del Pacient (SiNASP).

A Canadà, més de la meitat dels esdeveniments adversos de pacients que retornen a Urgències són evitables

Un estudi fet a Canadà analitza les causes dels esdeveniments adversos en pacients que retornen a urgències a la setmana d'haver estat donats d'alta pel servei, tot determinant la seva gravetat i si els casos eren evitables. Els resultats mostren que un 23% dels pacients retornats presentaven possibles esdeveniments adversos i en més de la meitat (un 56,7%) d'aquests pacients es podien haver evitat. La xifra d'esdeveniments adversos evitables en pacients d'urgències és un efectiu indicador de la qualitat i seguretat de l'hospital.

Programa de prevenció d'errors de medicació als Serveis d'Urgències Pediàtriques

En tots els casos, la millora de la qualitat i seguretat de l'atenció rebuda pel pacient als hospitals és deguda a la cultura de seguretat del centre mèdic. És per això que s'ha de poder mesurar el grau d'aquesta cultura i identificar les àrees de millora de cada centre, cosa que actualment s'aconsegueix mitjançant qüestionaris especialitzats.

Amunt

::Cultura de seguretat per a pacients

Curs de seguretat per a pacients i material docent

Ja podeu accedir al curs en línia de seguretat dels pacients "Seguretat a l’assistència sanitària" adreçat a pacients i ciutadans. Aquest curs, que és gratuït, ha estat impulsat per la Direcció general d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut, elaborat pel Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients i validat el seu contingut pel Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

© Generalitat de Catalunya