# 6

NewsPacient Segur

Butlletí de Seguretat dels Pacients

Departament de Salut

NewsPacient Segur
Dimecres, 08 d'abril de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors
Presentació del Pla de disminució de la radiació ionitzant innecessària en edat pediàtrica (2015-2018)

::Actualitat

radiologia pediàtrica

El passat 12 de març es va celebrar la XI Jornada per la Seguretat dels Pacients a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, organitzada pel Departament de Salut. La jornada va comptar amb les ponències de les figures més eminents en radiologia i radiofísica pediàtrica de Catalunya. Oberta a tot l'estat espanyol, va ser un èxit tant d'assistència com de participació.

Resistència zero

El passat 18 de març, el Departament de Salut va organitzar un taller de formació per homogeneïtzar criteris per evitar la disseminació de bactèries multiresistents en els pacients ingressats a les unitats de cures intensives (UCI) de Catalunya, dins del projecte “Resistència Zero”. Van participar prop de 100 professionals i van compartir les experiències de bones pràctiques desenvolupades en els seus hospitals.

Indicacions per a la transfusió segura de la sang i dels components sanguinis

El passat 26 de març es va presentar oficialment el curs: "Indicacions per a la transfusió segura de la sang i dels components sanguinis", a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, a la sala d'actes del recinte històric.

Amunt

::Cultura de seguretat

Recomanacions d'exploracions radiològiques que

Tant el projecte Essencial com la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM) han desenvolupat un llistat de recomanacions d'exploracions radiològiques que "no s'han fer" per a metges prescriptors, radiòlegs i pacients. L'objectiu d'aquestes recomanacions és disminuir l'ús de tècniques obsoletes d'eficàcia dubtosa i millorar la qualitat i la seguretat del pacient.

Nous estudis consideren que el risc associat a les exploracions de TC és tolerable

Estudis publicats recentment consideren que el nivell de risc associat a l'aparició de malalties oncològiques amb exploracions de tomografia computada (TC) és tolerable i es manté en nivells prou baixos per a considerar segura la utilització de la TC en el pacient pediàtric com a eina diagnòstica, sempre que es dugui a terme de forma adequada.

Els 10 principals riscos de les tecnologies sanitàries per a l’any 2015

L'institut ECRI (Emergency Care Research Institute) publica anualment una llista amb els 10 principals riscos associats a les tecnologies sanitàries. Aquesta llista pretén ser un punt de partida i una eina per als centres sanitaris a l'hora de prioritzar els seus esforços en la millora de la seguretat dels pacients i aporta algunes recomanacions per evitar-los .

Per què és important justificar les proves diagnòstiques amb radiacions ionitzants en pediatria

Aquest fulletó publicat pel Ministeri de Sanitat i el Consell de Seguretat Nacional (CSN) analitza quan i per què és important realitzar proves radiològiques diagnòstiques en pediatria i en quins casos són innecessàries. El document, titulat "Justificació de proves diagnòstiques amb radiacions ionitzants en pediatria", ofereix informació clau i concisa útil per a metges prescriptors.

Amunt

::Cultura de seguretat per a pacients

El que necessiten saber els pares sobre la radiació mèdica segura

Un element essencial per a la seguretat dels pacients és la informació. Amb l'objectiu d'informar els pares i cuidadors de nens, Image Gently℠ (marca registrada que forma una coalició amb The Alliance for Radiation Safety in Pediatric Imaging) ha creat una guia per ajudar a entendre millor alguns dels temes relacionats amb l'ús d'imatges radiològiques diagnòstiques i el significat d'alguns termes mèdics.

© Generalitat de Catalunya