# 9

NewsPacient Segur

Butlletí de Seguretat dels Pacients

Departament de Salut

NewsPacient Segur
Dimecres, 16 de setembre de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors
El nivell de traçabilitat dels components sanguinis és superior al 90% en el 81% dels hospitals catalans

::Actualitat

És segura la transfusió de components sanguinis a Catalunya?

La Dra. Mercè López, membre de la Comissió d’Hemovigilància de Catalunya i Cap Clínic del Servei de Transfusió de l'Hospital del Mar i Esperança, presenta alguns punts clau de la seguretat de la transfusió sanguínia hospitalària a Catalunya. A partir de les dues enquestes realitzades a metges hematòlegs responsables del Servei de Transfusió dels hospitals de Catalunya durant els anys 2010 i 2013, la Dra. López explica que s’han observat millores en el 60% dels temes tractats i que cal seguir treballant per garantir la capacitació del personal en aquest àmbit.

El desplegament a Catalunya del Codi Sèpsia millorarà la detecció i facilitarà el tractament precoç dels pacients amb sèpsia greu

El Departament de Salut desplega a partir del 15 d'octubre el nou Codi Sèpsia, un nou sistema integral d’atenció que facilita la detecció precoç dels pacients amb sèpsia, i la coordinació de l’atenció entre els nivells assistencials. L’objectiu del Codi sèpsia és disminuir la morbimortalitat d’aquesta malaltia millorant la seva detecció, reduint el temps en què s’inicia el tractament i coordinant els diferents dispositius assistencials que hi intervenen. A Catalunya, 22.255 adults i 478 infants van ingressar en un hospital a causa d'aquesta patologia el 2014.

Amunt

::Cultura de seguretat

Estem informant bé als pacients que pateixen algun esdeveniment advers?

Els pacients hospitalitzats que pateixen algun esdeveniment advers (EA), com ara una reacció al·lèrgica a un medicament, una infecció relacionada amb l’atenció sanitària o úlceres per pressió, tenen la necessitat –i també el dret– de saber-ne els motius i de rebre una disculpa. Per tal de garantir la seguretat del pacient és necessària una comunicació franca entre els professionals sanitaris i pacients. Un estudi realitzat a professionals sanitaris i directius que s’encarreguen de la gestió i organització de centres mèdics posa de manifest les mancances existents a l’estat espanyol a l’hora d’informar els pacients en cas d’EA.

L'eficàcia de les intervencions realitzades per promoure la higiene de les mans als hospitals

Un estudi publicat recentment conclou que les diferents intervencions a l’hora de sensibilitzar els professionals sanitaris de la importància d’una higiene de les mans adequada són efectives per millorar el seu compliment i que, per tant, són efectives per prevenir infeccions. Es tracta d’una revisió sistemàtica amb metanàlisi que inclou estudis des del 2005 fins a febrer del 2014.

Amunt

::Cultura de seguretat per a pacients

"La majoria de dones sanes poden donar a llum amb un mínim d’intervencions i sense posar en risc la seva seguretat ni la del nadó": sota aquesta premissa l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut va publicar a principis d’any la guia "Atenció al part normal. Guia adreçada a dones embarassades, futurs pares, i als seus acompanyants i familiars". A continuació se’n resumeixen els principals aspectes.

© Generalitat de Catalunya