# 14

NewsPacient Segur

Butlletí de Seguretat dels Pacients

Departament de Salut

NewsPacient Segur
Dimarts, 19 de juliol de 2016 Imprimeix | Butlletins anteriors
Nous llistats de verificació d'abans de l'extracció i d'abans de la transfusió de sang

::Actualitat

Revisió de les recomanacions per a una transfusió segura

La Comissió d'Hemovigilància de Catalunya ha revisat les recomanacions per una transfusió segura i les ha actualitzat i traduït al castellà en forma de targeta de butxaca, amb l'objectiu de prevenir els errors en la transfusió sanguínia. La targeta inclou el llistat de verificació d'abans de l'extracció i el d'abans de la transfusió, el qual s'ha actualitzat per incloure de forma detallada la pràctica de la higiene de mans i de l'ús de guants.

Com millorar la seguretat de la transfusió de components sanguinis

El 2015, els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) van desplegar un nou circuit de traçabilitat i transfusió segura de components sanguinis a l'Hospital de Palamós i a Palamós Gent Gran, dins el marc de la seva estratègia de Seguretat dels Pacients, amb l'objectiu de millorar la qualitat i la seguretat transfusional. Les principals conclusions es publiquen a Annals de Medicina, en un article redactat per l'equip involucrat en el desplegament del nou sistema. Un circuit que engloba, des del moment en el qual el facultatiu realitza l'ordre d'extracció de proves creuades, fins al moment en què s'administra el component sanguini a un pacient.

El Departament de Salut publica una nova guia d'antídots per als hospitals de Catalunya

El Departament de Salut i el Grup d'Antídots de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica han elaborat una guia d'antídots, adreçada als professionals dels hospitals amb l'objectiu de millorar la resposta i coordinació en els casos d'intoxicació. La "Guia d'antídots per als centres hospitalaris de Catalunya" recull un seguit de recomanacions sobre l'administració d'antídots, i llista els 35 antídots que haurien d'estar disponibles a les farmàcies dels hospitals de Catalunya en funció del nivell de complexitat assistencial de cada centre.

Amunt

::Cultura de seguretat

Programa per prevenir les infeccions urinàries associades a catèters

Les infeccions del tracte urinari associades a la col·locació de catèters són relativament habituals als hospitals. Per tal d'evitar-les, cal treballar tant en els factors tècnics (ús apropiat del catèter, inserció asèptica i manteniment adequat), com en els canvis culturals i de comportament a les unitats hospitalàries. Aquest article analitza l'adopció d'un programa de prevenció de les infeccions del tracte urinari associades a catèters durant l'estada a l'hospital, a dins i a fora de les Unitats de Cures Intensives, i fa balanç dels seus resultats.

Els indicadors de qualitat i l’eficiència de l’atenció primària a Barcelona

Un estudi valora l'efecte que té la incorporació de mesures de qualitat assistencial sobre els indicadors d'eficiència productiva a 58 equips d'atenció primària de 3 serveis de la província de Barcelona. Mesurar l'eficiència dels centres sanitaris és difícil, ja que es tracta d'organitzacions molt complexes. Tanmateix, conèixer l'eficiència de l'assistència sanitària és una qüestió que cada vegada desperta més interès, especialment degut a la crisi econòmica actual.

Amunt

::Cultura de seguretat per a pacients

De vegades, el remei és pitjor que la malaltia

Amb aquest eslògan, els Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pretenen promoure l'ús correcte dels antibiòtics entre la població. Per fer-ho, han elaborat dos fulls informatius on recalquen missatges clars i concrets: en quins casos els antibiòtics són adequats i en quins casos no, i els riscos de fer-ne un mal ús.

© Generalitat de Catalunya