• Imprimeix

400 alumnes inscrits en la segona edició del curs de “Bones pràctiques en l’atenció a segones víctimes”

El programa de Bones pràctiques en l’atenció a segones víctimes del Departament de Salut, premiat el passat més de novembre com a millor idea de l’any al Sistema Nacional de Salut, ha tingut molt bona acceptació tant pels directius com pels professionals sanitaris, com es reflexa de la quantitat de sol·licituds d’inscripció rebudes per fer el curs, quedant poques places disponibles fins a finals d’aquest any.

17/07/2017 12:07
400 alumnes inscrits en la segona edició del curs de “Bones pràctiques en l’atenció a segones víctimes”

El programa consisteix en un curs en línia de 2 mesos de durada i en un taller complementari presencial de 6 hores per integrar els coneixements adquirits i que els alumnes poden cursar una vegada aprovat el curs en línia. La segona edició del curs en línia ja està en marxa i compta amb la participació de 400 alumnes. 44 alumnes ja han participat en les 4 edicions de tallers realitzades fins ara.

El programa Bones pràctiques en l’atenció a segones víctimes, millor idea de l’any al Sistema Nacional de Salut, està acreditat pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries, concretament el curs en línia amb 4,9 crèdits. La formació és gratuïta i tutoritzada, i ofereix eines als professionals sanitaris perquè sàpiguen detectar una situació de segona víctima i actuar correctament. Es considera segona víctima aquell professional que es veu implicat de manera directa o indirecta en un esdeveniment advers vinculat a l’assistència sanitària.

La formació s’estructura en cinc mòduls:

  1. Base teòrica de la seguretat del pacient i del concepte de segona víctima. Es presenten les definicions i conceptes bàsics per entendre a la segona víctima en el marc de la seguretat dels pacients.
  2. Respostes immediates i posteriors que es produeixen després dels incidents. Es fa èmfasi en l’experiència amb víctimes d’altres esdeveniments traumàtics.
  3. Bones pràctiques de l’equip assistencial davant d’una segona víctima. Es destaca la importància del suport que ha de rebre el professional per part dels seus companys.
  4. L’atenció cap el cuidador. Se subratllen els aspectes negatius que poden tenir les implicacions directes o indirectes dels professionals sanitaris en incidents amb la seguretat del pacient.
  5. Paper de les organitzacions sanitàries amb les segones víctimes. S’explica com ha d’actuar una organització davant una segona víctima.

La primera edició del curs en línia va començar el 14 de març amb una durada de 2 mesos i va comptar amb la participació de 200 professionals. De les persones que aproven el curs en línia, 20 són seleccionades en funció del seu perfil per fer els Tallers presencials, en els quals es fan simulacions sobre les bones pràctiques en l’atenció de la segona víctima, reflexions i models d’actuació organitzacional. Aquests s’adrecen principalment a referents de seguretat dels pacients i càrrecs de comandament (caps de Servei, coordinadors d’unitats i d’equips).

La tercera edició del curs en línia començarà el pròxim 5 de setembre. En total, seran 400 alumnes més els que prendran part d’aquesta edició. El programa de formació, pot contribuir a crear un clima de confiança que afavoreixi aprendre dels errors, ajudar a millorar l’abordatge de les segones víctimes, i incrementar la cultura de la seguretat del pacient.