• Imprimeix

Campanya de foment de l’ús adequat dels medicaments a l’atenció primària

L’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa han posat en marxa una campanya de foment del bon ús dels medicaments.

22/05/2017 16:05
Campanya de foment de l’ús adequat dels medicaments a l’atenció primària

Foto: ICS Girona

La iniciativa consisteix en l’anàlisi de l’ús dels grups de fàrmacs més susceptibles de provocar efectes adversos a la població quan la presa del medicament ja no és necessària. És el cas de tranquil·litzants, estatines i inhibidors de la bomba de protons (IBP).

L’acció s’emmarca en el Projecte de desprescripció farmacèutica de l’ICS Girona (ProDesGi) creat l’any 2014, que pretén facilitar informació a pacients i professionals sanitaris sobre el balanç entre el benefici i el risc dels tractaments.

El 2% (11.625/555.000) dels habitants de les àrees bàsiques de salut (ABS) de l’ICS Girona prenen diàriament un mínim de 10 medicaments, dels quals gairebé un 80% (9.243/11.625) són majors de 65 anys. El 7% (834/11.625) dels gironins majors de 65 prenen més de 15 fàrmacs al dia.

Dels tres grups de medicaments analitzats: un 10% de la població pren IBP, que en usos prolongats poden augmentar el risc de patir una malaltia renal crònica o osteoporosi; un 7,1% de la població consumeix estatines, que poden provocar dolors musculars i pèrdua de memòria; i un 6,5% pren tranquil·litzants i altres fàrmacs pel tractament de l’insomni, que poden comportar un increment en el risc de fractures a causa de caigudes i la pèrdua de memòria.

Segons dades del CatSalut, l’any 2016 es van dispensar 13.427.712 milions d’envasos de medicaments prescrits i finançats pel sistema públic en la Regió Sanitària de Girona, dels quals el 7% correspon a IBP, el 6,6% són tranquil·litzants i un 5,9% estatines. Les xifres de consum són similars a les de la resta de Catalunya, on des de l’any 2014 s’ha produït una reducció del nombre de pacients tractats gràcies a la realització de campanyes similars. Tot i això, cal tenir en compte que, Espanya és el segon país del món pel que fa al consum de fàrmacs i medicaments per a l’osteoporosi, i el primer en relació a l’ús de tranquil·litzants.

Per això, la campanya pretén incidir en la sensibilització sobre el bon ús dels medicaments a través de les xarxes socials, dels intranets i de les pantalles dels centres d’atenció primària, publicant diàriament missatges de conscienciació a Twitter amb l’etiqueta #BonÚsMedicaments juntament amb l’etiqueta #Infopacients o #Professionalsalut si va dirigit a un o altre grup.

Aquests missatges ressaltaran la importància que el pacient conegui per què ha de prendre un medicament, durant quan de temps, els possibles efectes adversos que li pot comportar i que si té qualsevol dubte és fonamental que ho consulti amb un professional sanitari.


Accés al document original:
L’atenció primària potencia el bon ús dels medicaments entre professionals i usuaris. Maig 2017. Disponible a: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/300508/ca/latencio-primaria-potencia-bon-us-medicaments-professionals-usuaris.do