• Imprimeix

De quina manera poden contribuir els pacients a un entorn més segur?

Un estudi intenta donar resposta a aquesta pregunta analitzant l'efectivitat i impacte de dues eines de participació dels pacients a 33 àrees hospitalàries.

26/05/2017 11:05
De quina manera poden contribuir els pacients a un entorn mes segur

Els esdeveniments adversos durant l'hospitalització del pacient se situen entre el 3 i 16% en funció del país, unes dades que no han canviat en els últims 10 anys. Involucrar als pacients en la seva salut és una de les accions que suggereix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per promoure la seguretat dels pacients i reduir aquest tipus d'esdeveniments. Tot i això, s’estan realitzant poques pràctiques en aquesta direcció. Això deriva en una manca d’informació i en menys estudis sobre com fer partícips de la seva salut els pacients de manera que millori la seguretat de l'hospital. Per aquest motiu, aquest assaig ha volgut avaluar els resultats clínics en hospitals on s’han dut a terme aquestes accions durant 12 mesos.

L’assaig que s’ha realitzat consisteix en un tipus d’estudi controlat aleatori de grups (cluster randomised controlled trial). En aquest cas, cada un d'aquests grups corresponien a 33 àrees hospitalàries de 5 centres del Regne Unit, els quals han format part d'una intervenció per incloure els pacients en la seva pràctica hospitalària. La intervenció ha consistit en:

  1. Un qüestionari als pacients sobre els factors que contribueixen a la seguretat del pacient (PMOS: patient measure of safety)
  2. Un formulari perquè els pacients poguessin notificar tant les seves preocupacions o possibles errors que hagin detectat com maneres amb què creien que es podrien prevenir (PIRT: patient incident reporting tool)

L'ús d'aquestes dues eines és el sistema PRASE, que també disposa d’un mecanisme per avaluar tant el seu compliment per part dels pacients i l'equip mèdic com el seu impacte en els resultats de l'hospital.

L'estudi ha demostrat que no hi ha cap efecte significatiu en els resultats clínics posteriorment a la intervenció. Tanmateix, sí que s’ha notat una millora en la reducció d'errors en aquelles àrees on s'havia complert de manera més fidel, tot i que en la majoria de casos es tractava d'errors no greus. Així doncs, malgrat que l'estudi no ha reunit prou evidència per justificar el finançament de la intervenció PRASE als hospitals, els aspectes positius que ha detectat (l'acceptació d’aquesta eina per part dels pacients i la reducció en errors) aconsellen realitzar més estudis en aquest camp i sobre aquest sistema.


Font d'informació:

Lawton R, O'Hara JK, Sheard L, Armitage G, Cocks K, Buckley H, et al. Can patient involvement improve patient safety? A cluster randomised control trial of the Patient Reporting and Action for a Safe Environment (PRASE) intervention. BMJ Quality & Safety; 2017. doi: 10.1136/bmjqs-2016-005570. Disponible a: http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2017/02/03/bmjqs-2016-005570.full.pdf