• Imprimeix

Es publiquen noves guies de pràctica clínica al Portal de GuiaSalud

Les guies sobre el Glaucoma d’Angle Obert, el Tractament de la Insuficiència Cardíaca Crònica, i la gestió dels lípids com a factor de risc cardiovascular són les tres novetats del programa de Guies de Pràctica (GPC) del Sistema Nacional de Salut.

12/07/2017 13:07
Es publiquen noves guies de pràctica clínica al Portal de GuiaSalud

La pàgina web GuiaSalud ha publicat tres noves GPC: es tracta de la GPC sobre el Glaucoma d’Angle Obert, realitzada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), la GPC sobre el Tractament de la Insuficiència Cardíaca Crònica, de la Unitat d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries de la Comunitat de Madrid, i la GPC basada en la gestió dels lípids com a factor de risc cardiovascular, feta pel Servei d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries del País Basc (OSTEBA).

Amb aquestes tres noves guies ja són 39 les que formen part del Programa de Guies de Pràctica Clínica del Sistema Nacional de Salut (SNS), entre les quals destaca la GPC sobre Seguretat del Pacient Quirúrgic i la GPC sobre l’Atenció Integral a les Persones amb Alzheimer i altres demències. A més, també està disponible en el catàleg de GPC de GuiaSalud la Guia de Pràctica Clínica Diabetis tipus 2 del Servei Basc de Salut (Osakidetza) i del Departament de Salut del Govern basc (Osteba). Les guies es publiquen amb diferents versions (completa, resumida, eines de consulta ràpida i informació per a pacients) i formats, com per exemple una aplicació al mòbil per fer més accessibles les recomanacions del Programa.

El Catàleg de Guies de Pràctica Clínica es va posar en marxa a Espanya l’any 2004, mentre que el Programa de GPC en el SNS es va implementar a partir de 2006 i recull GPC desenvolupades dins del marc del conveni amb les Agències/Unitats d’Avaluació de Tecnologies sanitàries de les comunitats autònomes. Els dos programes estan coordinats per GuiaSalud, un organisme del SNS creat l’any 2002 amb participació de les 17 comunitats autònomes i del Ministeri de Sanitat.

Cal recordar que les GPC són un conjunt de recomanacions basades en una revisió sistemàtica de l’evidència i en l’avaluació dels riscos i beneficis de les diverses alternatives, l’objectiu del qual és optimitzar l’atenció sanitària als pacients, segons la definició de l’Institute of Medicine nord-americà.