• Imprimeix

Administració de fàrmacs antiulcerosos en pacients tractats amb AINE

Malgrat que en un número elevat de casos la prescripció dels fàrmacs antiulcerosos és inadequada i les evidències no avalen la seva efectivitat en pacients de baix risc, s’observa en els darrers anys un augment significatiu del consum d’aquests medicaments, tant a l’estat espanyol com a Catalunya en concret.

11/07/2017 13:07
Administració de fàrmacs antiulcerosos en pacients tractats amb AINE

El consum de fàrmacs antiulcerosos és molt elevat a Catalunya i Espanya, per sobre de la mitjana europea. A Catalunya, l’any 2014 es van prendre 112,2 dosis diàries per 1.000 habitants i dia (DHD), un 10% més que la mitjana de l’OCDE, mentre que a la resta de l’Estat, el consum d’antiulcerosos ha augmentat un 310,4% entre l’any 2000 i el 2012, passant de les 33,3 dosis diàries el 2000 a 136,8 DHD el 2012.

Precisament l’any 2012 el consum d’inhibidors de la bomba de protons (IBP) va representar el 96,2% de tots els fàrmacs antiulcerosos, un augment de més del 500% des de principis de segle. Tot i que es considera que els IBP són fàrmacs segurs i ben tolerats, també poden provocar efectes adversos, com per exemple un augment del risc de fractures, hipomagnesèmia, dèficit de vitamina B12 o pneumònia.

Segons les guies de pràctica clínica (GPC) de l’American College of Gastroenterology, la GPC espanyola sobre l’ús d’IBP en la prevenció de gastropaties per fàrmacs i les recomanacions de “No Hacer” de la Semfyc, es desaconsella la prescripció sistemàtica de fàrmacs antiulcerosos a totes les persones tractades amb antiinflamatoris no esteroïdals (AINE), sinó que es restringeix a aquelles que presenten alt risc de patir complicacions gastrointestinals.

S’ha observat que la prescripció és inadequada en bona part dels casos per prevenir molèsties gàstriques en pacients polimedicats, complicacions gastrointestinals vinculades a fàrmacs o en persones que pateixen dispèpsia.

Així doncs en el document elaborat per l’Essencial, a que fa referència aquest article, es conclou que els fàrmacs antiulcerosos no s’han de prescriure sistemàticament a les persones en tractament amb AINE i reservar-lo a aquelles que presenten risc de desenvolupar complicacions gastroduodenals, tenint en compte la manca d’evidència que n’avala l’efectivitat en pacients de baix risc, i que per contra, poden augmentar els riscos de patir efectes adversos.

 

Accés al document original:

Fàrmacs antiulcerosos en els pacients en tractament amb AINE. Essencial, maig 2017. Disponible a: http://essencialsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/essencial/fitxes_cercador/2017/antiulcerosos_AINE/essencial_antiulcerosos_aine_aquas2017.pdf