• Imprimeix

Anàlisi dels Errors de Medicació notificats durant el 2017 a Catalunya

Es publiquen els resultats de l’anàlisi de 1.972 notificacions d’errors de medicació recollits durant 2017 i les mesures per millorar-ne la prevenció.

19/06/2018 12:06
Anàlisi dels Errors de Medicació notificats durant el 2017 a Catalunya

El Departament de Salut ha recollit un total de 1.972 notificacions d’errors de medicació (EM) des de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre del mateix any. Aquestes notificacions s’han classificat segons la localització on succeeix l’error, el professional sanitari que l’origina, les causes implicades en l’error, la gravetat o les conseqüències envers el pacient, el risc que comporten, la probabilitat que es produeixi l’incident, l’edat del pacient i els medicaments implicats.

Una de les xifres a destacar és que dues de cada tres notificacions d’EM es produeix a l’àmbit hospitalari, és a dir, 1.299 de les 1.972 notificacions. A l’atenció primària s’han produït 588 notificacions, 74 als centres sociosanitaris i 11 als centres de salut mental.

El personal d’infermeria origina més de la meitat de les notificacions rebudes (52,5%), seguit del personal mèdic (19,9%) i farmacèutic (19,8%). Segons les dades, el 25,8% dels casos es tracta d’un error relacionat amb la dosi, la freqüència i la velocitat d’administració, o bé la omissió del medicament. Altres causes de que es produeixin els errors són la prescripció mèdica incorrecta responsable del 14% dels casos, i el medicament erroni del 9%. Pel què fa a la gravetat de les notificacions, el 47,3% no ha arribat al pacient, mentre que el 45,2% hi han arribat però sense ocasionar-li lesió i, la resta, el 7,5% li han produït algun tipus de lesió.

La majoria dels EM notificats (55,1%) comporten un baix risc, mentre que només un 5% impliquen un risc alt (4,7%) o extrem (0,3%). D’altra banda, pel que fa la probabilitat, més de la meitat dels EM (51,2%) s’han classificat com a probables (22,9%) o freqüents (28,3%).

En relació a l’edat dels pacients afectats, els pacients d’entre 61 i 80 anys representen el 33,3% dels casos i els pacients de més de 80 anys el 19,6%. S’observa que els pacients de menys de 40 anys només acumulen el 12,5%. Es poden consultar tots els detalls de l’informe al Butlletí de Prevenció d’Errors de Medicació de Catalunya.

En el mateix butlletí també es fa un breu recordatori dels EM que es produeixen amb la digoxina i s’ofereixen algunes recomanacions per tal d’evitar-los. La font d’informació utilitzada és un document publicat el desembre de 2017 per l’Institut per a l’Ús Segur dels Medicaments a Espanya (ISMP-España).

Les recomanacions es poden consultar a través d’aquest enllaç.