• Imprimeix

El Departament de Salut participa en l'Acció Conjunta Europea contra la resistència antimicrobiana i les infeccions associades amb l’assistència sanitària (projecte EU-JAMRAI)

El 13 de setembre de 2017, la Comissió Europea, responsables polítics, organitzacions i institucions de 28 països, d’entre elles la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut es reuneixen al Ministeri de Sanitat francès, a París, per presentar l'Acció Conjunta a nivell europeu de Resistència als Antimicrobians i d’Infeccions Associades amb l’Assistència Sanitària.

13/09/2017 13:09
El Departament de Salut participa en l'Acció Conjunta Europea contra la resistència antimicrobiana

L'Acció conjunta EU-JAMRAI pretén abordar el problema de la resistència als antimicrobians (RAM) i de les infeccions associades amb l’assistència sanitària (IRAS). S’aprofitaran les iniciatives existents i es proposaran mesures concretes per reduir la càrrega de les RAM. 

Les RAM constitueixen un problema de salut pública important que causarà 10 milions de defuncions a tot el món abans de 2050 llevat que es prenguin mesures. L'Acció conjunta EU-JAMRAI és un projecte finançat per la Unió Europea (UE) que contribuirà a fer front a aquest problema, ja responsable d'uns 25.000 morts anuals a la UE. 

Aquesta col·laboració s'esforça per fomentar un canvi de comportament a nivell individual i comunitari i fer front a aquest problema urgent dins d'un enfocament global amb el que s’anomena “Una Salut”, tenint en compte tant la prevenció i el control de les resistències bacterianes en els éssers humans, com també en els animals i en el medi ambient. A més, es pretén garantir que les polítiques de control de les RAM i de les IRAS s'adoptin i s'implementin de forma coordinada en els països de la UE.  

Donades les moltes iniciatives internacionals i europees sobre la RAM com el Pla d'Acció Global de l'OMS, el Pla d'Acció de la UE recentment adoptat, el Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, o les conclusions del Consell sobre la RAM, l’EU-JAMRAI té per objecte garantir que les polítiques per al control de la RAM i les IRAS s'apliquin en tots els Estats Membres de l’UE d'una manera coordinada. 

44 socis i 38 parts interessades col·laboradores de tota Europa participaran en aquesta Acció conjunta. Organitzacions internacionals, com l'OMS Europa, l'OCDE, l'OIE i la FAO prendran part en aquest projecte per alimentar el debat amb la seva experiència i garantir la coherència amb les iniciatives existents. A més, els representants dels professionals de la salut, pacients i la indústria prendran part a l’EU-JAMRAI. 

L’EU-JAMRAI ha estat fundada pels socis participants i pel Programa de Salut de la Unió Europea amb un pressupost total de 6.963.604 €, amb 4.178.162 € de la Comissió Europea. 

El projecte EU-JAMRAI consta de 8 grups de treball (WP), dels quals el Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària participa en tres grups, concretament a: 

WP 6: Polítiques per a la prevenció de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària i la seva implementació.  

WP7: Ús apropiat d'antimicrobians en animals i humans.  

WP8: Sensibilització i Comunicació.  

 

 Més informació a: http://ec.europa.eu/chafea/news/news522.html