• Imprimeix

El Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica del Departament de Salut forma part de la Xarxa Global de Seguretat del Pacient de la OMS

En breu es publicaran a la Xarxa creada per la OMS dos informes traduïts a l’anglès per compartir experiències sobre seguretat dels pacients: un sobre notificació d’incidents de seguretat dels pacients a hospitalització d’aguts de Catalunya durant l’any 2016 i l’altre sobre la prevenció de les infeccions als centres d’odontologia, elaborats pel Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica.

15/09/2017 12:09
El Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica del Departament de Salut forma part de la Xarxa Global de Seguretat del Pacient de la OMS

Tal com refereix la mateixa Organització Mundial de la Salut (OMS), l'àrea de la seguretat dels pacients inclou una àmplia gamma de polítiques, estratègies i intervencions en diversos àmbits que actuen de manera complementària i contribueixen a millorar l'atenció sanitària i la salut de la població.

L’OMS ha creat la Xarxa Global de Seguretat del Pacient de la OMS, WHO Global Patient Safety Network, amb l’objectiu de proporcionar espai per compartir experiències, eines, idees, enfocaments i recursos que afavoreixin la seguretat dels pacients i proporcionin oportunitats per a la col·laboració entre diferents països i institucions.

Aquesta xarxa aglutina 564 membres i 85 països o territoris, que a través d’un fòrum obert comparteixen experiències, millors pràctiques i lliçons apreses, a partir de reptes locals, nacionals, regionals i mundials relacionats amb la seguretat dels pacients.

Els participants de la Xarxa discuteixen i comparteixen experiències, problemes i solucions en temps real, així com comparteixen recursos, eines, informes i publicacions, a través d’una plataforma electrònica.

Podeu accedir al document sobre prevenció de les infeccions als centres d'odontologia a través d'aquest enllaç.