• Imprimeix

Guia pel maneig dels medicaments d’alt risc

05/11/2018 11:11

“L’Institute for Safe Medication Practices (ISMP) defineix els medicaments d'alt risc com aquells que presenten una major probabilitat de causar danys greus o fins i tot mortals als pacients quan es produeix una errada en el curs de la seva utilització.

El Grup de treball de Medicaments d’Alt Risc del Departament de Salut ha elaborat recentment una Guia pel maneig d’aquest grup de medicaments. L’objectiu d’aquesta guia és que cada centre disposi d’un protocol per a la medicació d’alt risc adaptat a les seves característiques, però amb uns requeriments mínims iguals per a tots; pretén ser una eina útil per als centres d’hospitalització, amb independència del seu nivell de complexitat.”

 

Guia pel maneig dels medicaments d’alt risc

Guia para el manejo de los medicamentos de alto riesgo