• Imprimeix

Presentació del projecte ITU-Zero al Departament de Salut

El proper 20 de setembre es presentarà al Departament de Salut el projecte ITU-Zero de prevenció de la infecció urinària per sonda uretral en pacients ingressats a les unitats de cures intensives. L’acte va adreçat als especialistes en medicina intensiva i infermeria de les UCI adherides o no al projecte ITU-Zero.

17/09/2018 11:09
Presentació del projecte ITU-Zero al Departament de Salut

Cal assenyalar que la Infecció del Tracte Urinari (ITU) per sonda uretral és una de les infeccions més freqüents i representa el 20% de les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària.

A les UCI és habitual l’ús de sonda uretral. Es calcula que entre el 50 i el 80% dels pacients ingressats a les UCI d’adults són portadors de sondes uretrals i s’estima que un 65% de les ITU per sonda uretral podrien ser evitables.

A Espanya, durant els anys 2016 i 2017 les taxes de ITU per sonda uretral a les UCI van ser, respectivament, de 3,8 i 3,7 episodis per 1.000 estades dies de sonda uretral.

El projecte ITU-Zero s’iniciarà el 2018 i finalitzarà el 2020. Aprofita l’estructura organitzativa creada anteriorment amb els altres projectes Zero, és a dir, es creen coordinadors autonòmics i equips responsables a les UCI participants.

Durant el juny passat, el Departament de Salut va demanar l’adhesió del projecte als Gerents dels hospitals mitjançant la signatura d’un document i el nomenament de dos líders (equip format per un metge d’intensius i una infermera) per a cada UCI amb la responsabilitat d’aplicar les recomanacions del projecte i la disposició dels mitjans per al seu desenvolupament.

En el projecte poden participar totes les UCI de pacients crítics d’adults. Fins ara (amb data d’agost de 2018), s’han adherit 22 hospitals de Catalunya amb 30 UCI en total. El període d’adhesió està obert durant tot el projecte.

 

Quin és l'objectiu del projecte ITU-Zero?

L’objectiu és reduir la taxa d'incidència de l'ITU per sonda uretral a ≤ 2,7 episodis en les UCI per 1.000 dies de dispositiu, el que representa una reducció del 40% de la taxa mitjana nacional dels últims 5 anys.

Com a objectius secundaris:

a) Reduir la ràtio d'utilització de sonda uretral a ≤ 0,7

b) Reduir els antimicrobians utilitzats en el tractament de les ITU per sonda uretral respecte al total dels utilitzats per tractar infeccions associades a dispositius

c) Realitzar formació específica de ≥ 80% del personal assistencial de les UCI

d) Actualitzar els protocols del procediment d'inserció i manteniment de sonda uretral a les UCI

 

Quines són les intervencions recomanades per prevenir les ITU per sonda uretral?

El projecte preveu aplicar dues activitats complementàries:

1. Aplicació d’un paquet de recomanacions per prevenir les ITU per sonda uretral. Es proposen recomanacions agrupades en 5 paquets de mesures:

  • Ús apropiat de la sonda uretral

  • Inserció adequada de la sonda uretral

  • Manteniment adequat de la sonda uretral

  • Garantir la qualitat de les cures

  • Recomanacions de NO fer

2. Un Pla de Seguretat Integral per promoure i reforçar la cultura de la seguretat entre els professionals.

També s'ha elaborat un mòdul de formació en línia i tallers presencials que inclouen aspectes relacionats amb la sonda uretral i amb la seguretat dels pacients.

Durant la presentació del projecte ITU-Zero s’informarà també de la situació i resultats dels projectes desenvolupats anteriorment: Bacterièmia Zero, Pneumònia Zero i Resistència Zero a les Unitats de Cures Intensives (UCI) què han permès disminuir a la meitat les taxes d’infeccions i reduir el consum d’antimicrobians aplicant un conjunt de recomanacions de bones pràctiques. Així mateix, s’informarà de les auditories què s’estan fent dels projectes anteriors a Catalunya.

Per a més informació, consulteu:

Programa de l’acte de presentació del projecte ITU-Zero

Protocol del projecte ITU-Zero

Canal Seguretat dels Pacients