• Imprimeix

Programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya: PREVINQ-CAT

El programa PREVINQ-CAT neix amb l’objectiu de reduir les infeccions quirúrgiques en els hospitals de Catalunya.

26/06/2018 12:06
Programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya: PREVINQ-CAT

La infecció de localització quirúrgica (ILQ) és la infecció relacionada amb l’atenció sanitària més freqüent. Té un gran impacte en el pacient ja què pot allargar l’estada hospitalària, pot ser causa de reingressos i, a més, se li atribueix una taxa de mortalitat significativa. Pot ocasionar en els pacients i familiars un sofriment notable i una pèrdua de confiança en l’equip quirúrgic i en el sistema sanitari.

Un gran nombre d’ILQ es poden prevenir amb estratègies, com ara els programes de vigilància d’infecció, l’anàlisi de les taxes d’infecció i el feedback amb als equips quirúrgics.

PREVINQ-CAT és una iniciativa de la Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques i del Programa VINCat amb l’objectiu de difondre estratègies comunes de prevenció de la infecció quirúrgica, agrupar-les en paquets de mesures generals i específiques i disminuir les taxes d’infecció postoperatòria a Catalunya. És el primer programa de prevenció quirúrgica comú per a tots els hospitals a Catalunya.

Metodologia per implementar el programa PREVINQ-CAT

El Programa PREVINQ-CAT inclou la implantació dels paquets de mesures, la formació en prevenció de la ILQ del personal sanitari que intervé en el procés del pacient quirúrgic, la verificació de l’aplicació de les mesures de prevenció mitjançant un llistat de verificació, el feed-back periòdic amb els equips quirúrgics dels resultats del compliment de mesures i dels resultats corresponents a les taxes d’ILQ dels diferents procediments.

Per a la implementació del PREVINQ-Cat es convida a tots els hospitals de Catalunya (públics i privats) a participar al programa. Per fer-ho, cal que la direcció assistencial de cada centre faciliti recursos estructurals i personal sanitari: tot el bloc quirúrgic (coordinadors, cirurgians, anestesiòlegs, infermeria quirúrgica) i altres col·lectius de l’hospital que intervenen a l’assistència del pacient quirúrgic.

El primer pas és la creació d’un equip de coordinació multidisciplinari en cada centre, mitjançant l’acord amb la Direcció de l’Hospital i la Comissió d’Infeccions. L’equip, que té la missió d’implementar el programa, ha d’estar format per un coordinador i professionals de diferents àmbits amb càrrecs de responsabilitat i amb capacitat de lideratge.

La formació dels diferents col·lectius compromesos en l’atenció del pacient quirúrgic contempla sessions que faran membres de l’equip de coordinació de cada centre, dirigides al personal quirúrgic implicat en l’aplicació de les mesures de prevenció.

A partir de la revisió de les guies de pràctica clínica per a la prevenció d’infeccions quirúrgiques i l’anàlisi d’altres fons primàries, l’equip de treball de PREVINQ-Cat ha elaborat una pauta de mesures generals aplicables a la majoria d’intervencions quirúrgiques; uns paquets de mesures específics pels procediments de cirurgia colorectal, cardíaca i ortopèdica i una sèrie de mesures de “no fer” o de valor incert.

 

Paquet de mesures generals PREVINQ-CAT. El paquet de mesures generals és aplicable en tots els procediments quirúrgics.

Mesura Accions

1. Dutxa preparatòria amb sabó no farmacològic o sabó antisèptic

 

2. Profilaxi antibiòtica sistèmica adequada

         -  Administració a l’àrea quirúrgica

         -  Tipus d’antibiòtic: segons les guies de profilaxi antibiòtica

         -  Dosis ajustades al pacient

         -  Administració: finalitzar dins dels 30-60 min abans de la incisió

         -  Redosificació durant procediment: repetició de dosis quan estigui indicat segons semivida de l’antibiòtic, durada de la cirurgia i pèrdues sanguínies

         -  Monodosi o < 24 h (fins i tot en presència de drenatges)

3. Maneig del pèl cutani

         -  No eliminació del pèl cutani o en el seu defecte:

         Utilització de maquineta elèctrica de capçal d’un sol ús

4. Descontaminació de la pell del camp quirúrgic amb clorhexidina alcohòlica al 2% en alcohol isopropílic al 70%, preferiblement en aplicador estèril d’un sol ús

 

5. Control de la glicèmia perioperatòria: objectiu d’assolir nivells de glicèmia de 150-200 mg/dl (8,3-11,1 mmol/l)

 

6. Aplicació de mesures per mantenir la normotèrmia amb l’objectiu d’assolir ≥ 36 ºC en tot el període perioperatori

 
Font: Programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya: PREVINQ-Cat


Altres mesures generals,
algunes amb menor grau d’evidència, que s’han d’aplicar igualment en tots el procediments quirúrgics.

Mesura Accions

7. Rentat de mans de l’equip quirúrgic

 

8. Cirurgia endoscòpica quan estigui indicada

 

9. Normovolèmia

 

10. Canvi de materials al final de la intervenció:

        -  Guants
        -  Talles
        -  Material quirúrgic (aspirador, mànecs de làmpades, bisturí elèctric... inclosos)

11. Protectors plàstics dels marges de la ferida

 

12. Rentats de la ferida quirúrgica amb sèrum fisiològic al final de la intervenció

 
Font: Programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya: PREVINQ-Cat

 

Recomanacions de “no fer” o de valor incert. Entre aquestes, destaquen l’ús de les talles adhesives plàstiques, els segelladors cutanis amb una base de cianocrilat i la instal·lació de flux laminar dins els quiròfans. A més, es desaconsella la retirada dels tractaments immunosupressors prèviament a la realització de la cirurgia.