• Imprimeix

Publicació de l’informe d’hemovigilància a Catalunya pel 2017

La Comissió Assessora d’Hemovigilància de Catalunya ha publicat l’Informe corresponent a 2017. En aquesta edició, 96 centres han transfós components sanguinis, i d’aquests, 56 (58,3 %) han realitzat alguna notificació de reaccions o errors transfusionals.

20/11/2018 11:11
Publicació de l’informe d’hemovigilància a Catalunya pel 2017

L'hemovigilància és un sistema per a la detecció, el registre i l'anàlisi de la informació relativa als incidents i esdeveniments adversos de la donació i de la transfusió sanguínia (extracció, processament, verificació, emmagatzematge, distribució i transfusió de sang i components), de manera completa, rigorosa i objectiva.

L'objectiu de l'hemovigilància és conèixer bé aquestes situacions per poder augmentar el nivell de qualitat i de seguretat transfusional a través de mesures correctores i preventives, és a dir, impulsar la seguretat dels pacients. Aquesta és la finalitat de l’informe d’hemovigilància, que any rere any es publica per la Comissió Assessora d’Hemovigilància de Catalunya.

Reaccions transfusionals i errors en la transfusió de la sang i components sanguinis

L’any 2017 es van realitzar 2.519 notificacions relacionades amb la transfusió i l’informe mostra l’increment anualment de la taxa de notificacions, des de l’inici aquest registre, l’any 2003. Així mateix, s’observa un augment en el nombre de reaccions i efectes adversos notificats.

Les reaccions adverses més freqüents han estat les reaccions immunes (83,2%) i els errors transfusionals han estat majoritàriament “quasi incidents”, és a dir, el component no s’ha arribat a transfondre. Les reaccions febrils i les reaccions al·lèrgiques segueixen sent les reaccions immunes més habituals (98,3%).

També es destaca que, durant aquest any, han disminuït les reaccions al·lèrgiques greus, incloses les que es produeixen per plaquetes.

El malestar associat a la transfusió més habitual han estat els calfreds i com a complicacions cardiovasculars i/o metabòliques destaquen (com ja és habitual) els casos d’edemes pulmonars cardiogènics per sobrecàrrega circulatòria (55,6%).

Es ressalta la manca de complicacions infeccioses confirmades.

Pel què fa la gravetat de les reaccions adverses de la transfusió sanguínia, pràcticament la totalitat han estat reaccions lleus (90,9%) i en cap cas han comportat la mort del pacient.

Dels errors transfusionals, els més freqüents han estat els errors de conservació/manipulació (48,6%), dels que se’n deriven les transfusions insegures, i el segon lloc l’han ocupat els errors conseqüència d’una identificació incorrecta del pacient en el moment de la transfusió (30,6%).

Les reaccions adverses en la donació de sang

L’any 2017 es van fer a Catalunya 263.568 donacions i 2.991 notificacions. En aquest cas el nombre de notificacions corresponents a reaccions adverses en el marc de la donació de sang total s’ha mantingut més o menys constant des de 2012.

Les reaccions més freqüents han estat les immediates (82,8%) i majoritàriament han estat reaccions lleus (85,3%). Les reaccions greus corresponen a pèrdues de consciència, que en tres donants van patir contusions per una caiguda a terra.

Aquest informe pretén d’una banda donar feed-back als centres notificadors, i de l’altra, oferir una visió detallada de les reaccions transfusionals a Catalunya, amb l’objectiu final de contribuir a generar una transfusió més segura.


Trobareu més informació en aquest enllaç.