• Imprimeix

Publicació dels resultats del Programa Pneumònia Zero en les UCI

La revista Critical Care Medicine ha publicat recentment els resultats del projecte "Pneumònia Zero" (NZ).

25/10/2018 13:10
Publicació dels resultats del Programa Pneumònia Zero en les UCI

El projecte "Pneumònia Zero" (NZ), que es va iniciar a l'abril de l'any 2011 i que va finalitzar el desembre del 2012, ha estat coordinat per un grup de treball format per membres de les Societats Espanyoles de Medicina i d’Infermeria Intensives, Crítiques i Unitats Coronàries (SEMICYUC) i (SEEIUC) i per membres del Comitè de direcció del registre d'infecció ENVIN.

El Programa NZ es va marcar com a objectiu la reducció de la taxa nacional de pneumònies associades amb ventilació mecànica (VM) en pacients crítics ingressats en Serveis o Unitats de Cures Intensives (UCI).

Les taxes de pneumònies associades amb ventilació mecànica es van mantenir elevades durant la primera dècada del 2000 (per sobre de 15 episodis per 1.000 dies de ventilació mecànica), amb un lleuger descens els anys 2009 i 2010, coincidint amb el desenvolupament del projecte "Bacterièmia Zero" (BZ), centrat en la prevenció de les bacterièmies relacionades amb catèters venosos centrals en les UCI. El Programa NZ buscava la reducció de la taxa nacional de pneumònies associades amb ventilació mecànica per sota de 9 episodis per 1.000 dies de ventilació mecànica.

A partir d'una revisió de la literatura es van identificar 35 mesures relacionades amb la prevenció d’aquest tipus de pneumònies, que es van classificar com a funcionals, mecàniques o farmacològiques. Posteriorment es va avaluar la seva aplicabilitat a l'entorn de les UCI espanyoles i la seva morbiditat potencial, per tal d’elaborar un paquet de recomanacions. Aquestes recomanacions es van classificar en “obligatòries” i “optatives no obligatòries, però altament recomanades” per aquells centres interessats en participar en el programa nacional de prevenció de la pneumònies associades amb ventilació mecànica.

Per tal de fer seguiment de l’aplicació de les recomanacions es van demanar tres indicadors: el compliment del control programat del pneumotaponament previ a la higiene bucal, la utilització de clorhexidina en la higiene bucal i el nombre de sessions o activitats realitzades cada mes a relació amb el projecte NZ.

Els resultats mostren que l'aplicació del projecte NZ va representar una reducció de la taxa d'incidència nacional de pneumònies associades amb ventilació mecànica del 9.83 per 1.000 dies de VM en el període basal a 4.34 després de 19-21 mesos de participació en el projecte (reducció del 50%).

A més la reducció de les taxes s’ha mantingut en els anys següents, tot i haver finalitzat el període d'implantació del projecte, el que indica que les recomanacions s'han incorporat en la pràctica diària de les UCI.

Taula 1. Mesures seleccionades en el paquet de recomanacions per a prevenir les NVM en el projecte NZ.

Mesures seleccionades en el paquet de recomanacions per a prevenir les NVM en el projecte NZ
Mesures d'obligat compliment Mesures optatives específiques altament recomanables
a) Formació i entrenament apropiat en la manipulació de la via aèria (aspiració de secrecions bronquials) (Nivell d'evidència alt. Recomanació forta a) Aspiració contínua de secrecions subglòtiques. (Nivell d'evidència alt. Recomanació forta

b) Higiene estricta de les mans amb productes de base alcohòlica (PBA) abans i després de manipular la via aèria (Nivell d'evidència alt. Recomanació forta)

b) Descontaminació selectiva del tub digestiu (completa o orofaríngia). (Nivell d'evidència alt. Recomanació forta)

c) Higiene bucal utilitzant clorhexidina (0,12% - 0,2%). (Nivell d'evidència alt. Recomanació forta)

c) Antibiòtics sistèmics durant la intubació en pacients amb disminució del nivell de consciència. (Nivell d'evidència alt. Recomanació forta

d) Control i manteniment de la pressió de pneumotaponament per sobre de 20 cm H2O. (Nivell d'evidència moderat. Recomanació forta  
e) Evitar, sempre que sigui possible, la posició de decúbit supí a 0º. (Nivell d'evidència moderat. Recomanació forta)  
f) Afavorir tots els procediments que permetin disminuir de forma segura la intubació i / o la seva durada (Nivell d'evidència baix. Recomanació forta  
g) Evitar els canvis programats de les tubuladures, humidificadors i tubs traqueals. (Nivell d'evidència alt. Recomanació forta)  

 

Referències