• Imprimeix

Reunió del Consell Assessor de la Seguretat de Pacients, juny 2012

07/06/2012 11:06

El director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, Carles Constante, va presidir ahir la primera reunió plenària del Consell Assessor de la Seguretat de Pacients, que es va celebrar al saló d’actes del Departament de Salut i que va aplegar 30 professionals, entre representants de diferents ens dependents o vinculats i experts en seguretat dels pacients de Catalunya.

El Consell Assessor de la Seguretat de Pacients té com a finalitat avançar en la millora de la seguretat dels i de les pacients i permetre que les persones malaltes i les seves associacions, els professionals sanitaris que d’acord amb les seves atribucions professionals tenen una major incidència sobre la seguretat dels i de les pacients, les patronals del sector sanitari i la mateixa Administració, puguin compartir, debatre, reflexionar i proposar conjuntament les mesures a adoptar per tal d’assolir una assistència sanitària més segura i de més qualitat.

Aquesta reunió plenària es va dur a terme per exposar de l’estat de situació (passat, present i futur) de la seguretat dels pacients a Catalunya, així com el Pla estratègic 2011-2015 en seguretat dels pacients en l’atenció primària a Catalunya per la seva posterior validació.

A continuació, es transcriuen les presentacions que es van realitzar al llarg de la reunió.