• Imprimeix

Un nou model de peticions d’anàlisis d’orina millora l’eficiència dels recursos hospitalaris

Un nou model de recollida d’orina, que ha estat implantat als serveis d’urgències d’un important hospital públic canadenc, ha permès reduir el processament de cultius d’orina, les trucades per resultats positius i la utilització innecessària d’antimicrobians en infeccions d’orina.

14/07/2017 12:07
Un nou model de peticions d’anàlisis d’orina millora l’eficiència dels recursos hospitalaris

El model s'estructura en dues fases. En el primer pas, recollida d’orina, qualsevol infermera pot enviar al laboratori mostres d’orina de pacients en un envàs de recol·lecció amb conservants (que permeten la conservació de la mostra a temperatura ambient fins a 48 hores) i es demana dur a terme una anàlisi d’orina i d’urocultius. Així, es pretén que els resultats de l’anàlisi d’orina estiguin disponibles en el moment de l’avaluació clínica i una millora en el temps d’entrega d’aquests.

En cas de necessitar-se els resultats de l’urocultiu, se segueix el segon pas, processament d’orina. A través d’aquest es demana als tècnics del laboratori l’enviament d’orina per a cultiu i test de susceptibilitat al laboratori de microbiologia. Posteriorment, un tècnic descarta els urocultius de més de 48 hores, fet que dona aquest marge de temps als metges per demanar els urocultius processats.

La principal avantatge d’aquest model és que la decisió de processar un urocultiu es basa en una avaluació clínica presa per un metge i no només pels resultats de l’anàlisi d’orina. Amb això s’aconsegueix agilitzar els recursos antimicrobians i microbiològics de què disposa l’hospital. A tall d’exemple, s’ha produït una reducció significativa de l’ús d’agents antimicrobians entre un subgrup de pacients admesos al centre després del seu pas inicial per les urgències del centre.

Pel que fa als professionals involucrats, els autors de l’estudi han conclòs que els metges d’urgències no han hagut de fer esforços suplementaris des del moment en què han demanat el processament d’orina al mateix temps que una altra anàlisi. Tot i això, la recol·lecció amb conservants ha exigit la formació d’infermeres perquè recullin les mostres d’orina seguint aquest model.

Aquest últim punt pot ser un inconvenient, ja que la formació per promoure una recollida d’urocultius adequada i la prescripció d’antibiòtics per tractar les infeccions d’orina requereix una inversió econòmica important. Segons els investigadors, però, la reducció en les despeses dels processaments d’urocultius i en el temps que dedica el metge per dur a terme les trucades de seguiment superen els costos d’implementar el programa.

 

Accés al document original:

Stagg A, Lutz H, Kirpalaney S, et al. Impact of two-step urine culture ordering in the emergency department: a time series analysis. BMJ Qual Saf 2017;0:1–8. doi:10.1136/bmjqs-2016-006250. Disponible a: http://qualitysafety.bmj.com/content/qhc/early/2017/05/03/bmjqs-2016-006250.full.pdf