• Imprimeix

Publicació del manual de bones pràctiques “Prevenció de les infeccions als centres d'odontologia”

Aquest manual de bones pràctiques s'ha elaborat dins el marc del projecte de seguretat en l'atenció odontoestomatològica que va iniciar el Departament de Salut l'any 2012. El manual proporciona informació basada en l'evidència científica als professionals sanitaris dels centres odontològics, amb l'objectiu de prevenir la transmissió de malalties infeccioses, promoure la seguretat en l'entorn de treball i ajudar els centres odontològics a elaborar i implementar programes de control d'infeccions.

10/02/2016 18:02
manual odontologia

Qualsevol activitat assistencial és sempre susceptible de millorar des del punt de vista de la seguretat dels pacients. És a dir, sempre es poden reduir i prevenir els riscos associats a l'atenció sanitària. Així, tal com succeeix en altres especialitats, els darrers anys s'observa un increment en el nombre d'estratègies dels àmbits nacional i internacional que impulsen la millora de la seguretat dels pacients en odontologia.

Dins del projecte de seguretat en l'atenció odontoestomatològica, es va prioritzar la implementació d'estratègies per prevenir les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària en els centres odontològics. Concretament, una de les estratègies que es va idear és la formació presencial sobre mesures bàsiques d'higiene en els centres odontològics. Amb data de 2015, han fet aquest curs el 46% dels odontòlegs i estomatòlegs titulars dels centres odontològics catalans. Una altra estratègia ha estat l'elaboració d'aquest document, basat en l'evidència científica i en la normativa vigent, que, mitjançant la difusió entre els professionals, té la finalitat de millorar la seguretat dels pacients odontològics.

En general, els professionals tendeixen a complir un programa de control d'infeccions i un pla de control de l'exposició si entenen la seva raó de ser. A més, la formació professional ha de ser adequada a les funcions específiques que fan els professionals sanitaris, en aquest cas de les clíniques odontològiques.

L'equip que ha realitzat el manual de bones pràctiques està format per professionals i experts de diferents especialitats sanitàries. Per a la seva elaboració es va dur a terme una revisió exhaustiva de l'evidència científica en relació amb la prevenció de les infeccions als centres d'odontologia fins al setembre de 2015. Es van seleccionar guies de pràctica clínica, recomanacions, documents de consens, metanàlisis i revisions sistemàtiques.

Aquest document tracta qüestions com ara els mecanismes de prevenció de la transmissió de malalties infeccioses; la higiene de les mans; la neteja, desinfecció i esterilització de l'utillatge odontològic; la desinfecció de superfícies; els residus a odontologia i la profilaxi i tractament antibiòtic en odontologia. Cal assenyalar que el capítol 9, “Procediments quirúrgics orals”, va ser prèviament publicat als Annals de Medicina.

Finalment, el manual remarca la importància que els documents d'aplicació en el centre d'odontologia (per exemple, protocols) han d'estar basats en l'evidència científica, consensuats pels professionals, validats per la direcció del centre, coneguts pels professionals que hi treballen, i cal facilitar-los sempre al personal nouvingut, per tal de disminuir la variabilitat dels procediments i estandarditzar-los.

Actualment, el manual només està disponible en català, però d'aquí poques setmanes estarà també en castellà i anglès.

 

Accés al document original:

[Generalitat de Catalunya]. Manual de prevenció de les infeccions als centres d'odontologia: manual de bones pràctiques. 1a ed. Barcelona: Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2016.

http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/professionals/bones_practiques/seguretat-dels-pacients-en-odontologia/

Actualitat