• Imprimeix

Prevenir errors en la identificació dels pacients

Autor vídeo:  Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria

Segons l’OMS, la identificació incorrecta dels pacients és una causa freqüent d’errors durant l’assistència sanitària. Molts esdeveniments adversos s’associen amb errors d’identificació: l’administració de medicació a un pacient equivocat, errors en la intervenció quirúrgica, errors en transfusions de sang i hemoderivats, proves diagnòstiques no sol·licitades o decisions equivocades basades en resultats d’imatges amb errors d’identificació o en informes anatomopatològics i analítiques amb identificació errònia de les mostres després de l’extracció.

La identificació inequívoca dels pacients és un aspecte clau de la seguretat dels pacients i una de les prioritats de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya, iniciativa impulsada des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

Els pacients correctament identificats han de ser portadors de qualsevol sistema d’identificació inequívoca validat pel centre com, per exemple:

 • braçalets convencionals;
 • braçalets amb codi de barres, o
 • sistemes de radiofreqüència.

 

D’altra banda, el fet que els pacients portin el sistema identificatiu no és suficient, és necessari que el personal sanitari porti a terme l’acció de verificació de la identitat dels pacients abans:

 • D’administrar qualsevol medicació;
 • D’obtenir mostres de sang o d’altres fluids corporals;
 • De transfondre sang o hemoderivats;
 • De fer qualsevol intervenció quirúrgica o procediment invasiu (inclosa la col·locació d’una via intravenosa);
 • De realitzar proves radiològiques o altres tipus de procediments diagnòstics per imatge;
 • De confirmar l’èxitus;
 • De transferir o traslladar els pacients a un altre servei, i
 • D’assignar la identificació de la mare al nadó.

 

A més, si un pacient ha de ser traslladat a un altre servei o departament, la verificació de la seva identitat s’ha de fer abans de la sortida i ha de ser confirmada per un membre del personal responsable de l’atenció dels pacients. El servei o departament que rep els pacients també ha de verificar-ne la identitat.

Finalment, es recomana que cada centre disposi d’un protocol o procediment normalitzat de treball d’identificació inequívoca dels pacients per tal millorar la seguretat dels pacients.

Data d'actualització:  16.12.2011