• Imprimeix

Ús prudent d'antibiòtics

Els antibiòtics són fàrmacs que s'utilitzen tant en medicina com en veterinària per a la profilaxi i el tractament de les malalties infeccioses produïdes per bacteris. La seva eficàcia i seguretat els ha fet molt populars i, per això, en moltes ocasions s’utilitzen de forma inadequada.

És cert que són una excel·lent arma terapèutica però, mal utilitzats, comporten conseqüències negatives, tant per a la salut individual com per a la salut pública. La seva utilització inadequada (sobreutilització, mala utilització o infrautilització) facilita que els bacteris puguin desenvolupar resistències.

En aquest sentit, tots els agents implicats en la utilització dels antibiòtics (metges, personal d'infermeria, farmacèutics i pacients/cuidadors) han d'assumir la seva responsabilitat en el bon ús dels antibiòtics per tal de mantenir l'eficàcia dels tractaments.

Aquest apartat pretén recollir informació relacionada amb l’ús segur i adequat dels antibiòtics. En ell trobareu articles científics, recomanacions, enllaços a vídeos, així com altres notícies que considerem que poden ser-vos d’interès.