• Imprimeix

Prevenir les úlceres per pressió

En el segon estudi estatal de prevalença d’úlceres per pressió (UPP) realitzat a Espanya l’any 2005, en l’atenció primària es va observar una prevalença d’UPP del 9,1% (interval de confiança, IC, del 95%: 7,6 – 10,6) dels pacients que rebien atenció domiciliària; del 8,9% (IC del 95%: 7,5 – 10,3) en hospitals i del 10,9 (IC del 95%: 9,0 – 12,8) en centres sociosanitaris.


Per prevenir les UPP cal valorar el risc de cada pacient i elaborar un pla de cures individualitzat per disminuir els factors de risc.

Data d'actualització:  16.12.2011