• Imprimeix

Seguretat dels pacients en odontologia

Els 5 moments per a la higiene de les mans. Salud bucodental

Qualsevol activitat assistencial és sempre susceptible de millorar des del punt de vista de la seguretat dels pacients, és a dir, es poden reduir i prevenir els riscos associats a l’atenció sanitària. Així, tal com succeeix en altres especialitats, els darrers anys s’observa un increment en el nombre d’estratègies dels àmbits nacional i internacional que impulsen la millora de la seguretat dels pacients en odontologia.

En l’anàlisi de 2.012 notificacions d’incidents relacionats amb l’atenció odontològica de la base de dades de la National Patient Safety Agency, es va observar que el 36% eren per errors administratius, el 10% per lesions, el 6% per urgències mèdiques, el 4% per inhalació / ingestió, el 4% per reaccions adverses i el 2% per errors en la localització de l’extracció.

 

Estratègies de prevenció d'infeccions

Dins del projecte de seguretat en l’atenció odontoestomatològica, es va prioritzar la implementació d’estratègies per prevenir les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària en els centres odontològics. Concretament, una de les estratègies és la formació presencial sobre mesures bàsiques d’higiene en els centres odontològics. Amb data de 2015, han fet aquest curs el 46% dels odontòlegs i estomatòlegs titulars dels centres odontològics catalans. Una altra estratègia ha estat l’elaboració d’aquest document, basat en l’evidència científica i en la normativa vigent, que, mitjançant la difusió entre els professionals, té la finalitat de millorar la seguretat dels pacients odontològics.

En general, els professionals tendeixen a complir un programa de control d’infeccions i un pla de control de l’exposició si entenen la seva raó de ser. A més, la formació professional ha de ser adequada a les funcions específiques que fan els professionals sanitaris, en aquest cas de les clíniques odontològiques.

Manual de bones pràctiques

L’equip que ha realitzat el manual de bones pràctiques està format per professionals i experts de diferents especialitats sanitàries. Per a la seva elaboració, es va dur a terme una revisió exhaustiva de l’evidència científica en relació amb la prevenció de les infeccions als centres d’odontologia fins al setembre de 2015. Es van seleccionar guies de pràctica clínica, recomanacions, documents de consens, metanàlisis i revisions sistemàtiques.

Aquest document tracta qüestions com ara els mecanismes de prevenció de la transmissió de malalties infeccioses; la higiene de les mans; la neteja, desinfecció i esterilització de l’utillatge odontològic; la desinfecció de superfícies; els residus a odontologia i la profilaxi i tractament antibiòtic en odontologia, principalment. Cal assenyalar que el capítol 9, “Procediments quirúrgics orals”, va ser prèviament publicat als Annals de Medicina.

 Finalment, el manual remarca la importància de que els documents d’aplicació en el centre d’odontologia (per exemple, protocols) han d’estar basats en l’evidència científica, consensuats pels professionals, validats per la direcció del centre, coneguts pels professionals que hi treballen, i cal facilitar-los sempre al personal nouvingut, per tal de disminuir la variabilitat dels procediments i estandarditzar-los.

Data d'actualització:  05.02.2016