• Imprimeix

Segones Víctimes

Curs en línia sobre Bones pràctiques en l’atenció a les Segones Víctimes.

Nom

Seguretat del Pacient I Professionals Sanitaris: Bones pràctiques en l’atenció a les Segones Víctimes.

Projecte relacionat

Programa de suport a la Segona Víctima d’incidents relacionats amb la Seguretat dels Pacients.

Persones destinatàries

Tots els professionals sanitaris de Catalunya

Durada

25 hores

Modalitat

En línia

Acreditacions

4,6 crèdits.

Preu

Gratuït

Bones pràctiques en l’atenció a les Segones Víctimes

Informació general 

La millora de la seguretat del pacient requereix un enfocament sistèmic dels errors i una actitud d’aprenentatge davant d’un error. Per a poder desenvolupar aquest enfocament cal revisar les actitud punitives i proporcionar el suport necessari als professionals per tal de poder analitzar els incidents i, específicament, els factors contribuents que ens permeten desenvolupar accions de millora. 

Objectiu General del curs 

Emmarcar el paper de les organitzacions sanitàries en el fenomen de la segona víctima, i proporcionar algunes recomanacions per tal de millorar en el nivell de cultura de seguretat i de l’atenció que proporcionen als professionals implicats en incidents. Revisar el marc teòric sobre el fenomen de la segona víctima.  Valorar quina es la incidència i quines possibles conseqüències pot ocasionar en els nostres professionals. Evitar conductes contraproduents a partir d’un error com la inhibició emocional. 

Objectius específics: 

- Conèixer els conceptes bàsics sobre la Seguretat del pacient

- Conèixer la definició de segona víctima en l’àmbit  de la Seguretat del pacient

-  Conèixer les respostes dels professionals sanitaris ,  desprès d’un incident relacionat amb la Seguretat del pacient (IRSP)

- Aprofundir sobre el model de trajectòries desprès d’un IRSP

- Aprendre a identificar les  respostes d’afrontament positiu després d’un IRSP

-  Potenciar les habilitats bàsiques per donar suport  als companys afectats

- Conèixer les bases dels primers auxilis psicològics  per donar suport emocional  davant d’un IRSP

- Aprofundir sobre les habilitats de comunicació i incorporar de noves estratègies  per ajudar eficaçment

- Identificar les millors pràctiques per donar suport  a la Segona víctima (SV)

- Aprendre a reconèixer la simptomatologia pròpia de  la Fatiga per Compassió.

- Aprendre a implementar mesures d’autocura per a un  mateix i pels companys.

- Incorporar noves habilitats i recursos per l’autocura, l’afrontament de l’estrès i la prevenció de la Fatiga per Compassió.

- Conèixer el paper de les organitzacions sanitàries  en els IRSP

- Conèixer quines són les recomanacions per tal de reduir la incidència i/o gravetat de la síndrome de segona víctima dons de les institucions

- Conèixer una proposta de Programa per a l’atenció a  la Segona víctima

Bones pràctiques en l’atenció a les Segones Víctimes

Oferta: 400 places per edició (1.600 places/any)

 

Preinscripció oberta 

 

Bones pràctiques en l’atenció a les Segones Víctimes

Servei de Promoció de la Qualitat i Bioètica

 

Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària

 

Departament de Salut

 

Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria)

 

08028 Barcelona

 

Tel. 932272900

 

seguretat.pacients.salut@gencat.cat

Data d'actualització:  11.07.2018