• Imprimeix

Serveis d'urgències i emergències, 2a edició

Nom

Curs per a instructors en seguretat dels pacients per a serveis d’urgències i emergències

Projecte relacionat

Pla de formació en seguretat dels pacients

Persones destinatàries

Professionals de la medicina i la infermeria

Durada

123 hores

Modalitat

Inclou:

 1. 45 hores de formació en línia
 2. 18 hores docents presencials
 3. exercicis no presencials tutoritzats (per realitzar durant 3 mesos): 60 hores 

Lloc

Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria)

Dates

De setembre a desembre de 2012 (presencial 20 i 21 de setembre)

Acreditacions

 1. El curs està acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
 2. El certificat de SEMES d’instructor/a en seguretat dels pacients

Preu

Gratuït

Període d’inscripció

Tancat

 

Informació general

La seguretat dels pacients és un component essencial de la qualitat assistencial que depèn de múltiples factors, com són la formació dels professionals, l'adequació de recursos, les instal·lacions, els equips tècnics, l'existència de procediments diagnòstics i terapèutics normalitzats, la documentació, la comunicació i, per descomptat, el factor humà. Actualment, està ben documentat que les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària son el segon esdeveniment advers més freqüent derivat d'una atenció poc segura. Crear una estructura i unes condicions de treball adequades redueix el risc de transmetre infeccions entre les persones ateses i, per tant, contribueix a minimitzar els esdeveniments adversos.

Segons l'estudi EVADUR, almenys un 12% dels pacients visitats en els serveis d'urgències poden tenir algun tipus d'incident, amb dany o sense. Els problemes relacionats amb la medicació, la comunicació, les cures i/o els procediments solen ser els més habituals i sobre els quals s'han de desenvolupar estratègies de millora. La seguretat dels pacients en els serveis d'urgències és puntuada pels mateixos professionals que hi treballen amb una nota de 6 punts sobre 10 segons l'estudi Cultura.

SEMES, com a organització adherida a la Declaració dels Professionals per la Seguretat dels Pacients, desenvolupa, des de l'any 2008, el Programa SEMES de seguretat dels pacients que inclou activitats de cultura, difusió, formació i investigació en seguretat dels pacients aplicada als sistemes d'urgències i emergències. En aquest sentit, el Programa SEMES ha format 168 instructors entre 2009 i 2011, ha publicat els estudis Cultura i EVADUR i està desenvolupant eines proactives per a la reducció d’esdeveniments adversos en urgències i emergències (mapes de riscos).

La metodologia emprada en el curs d’instructors garanteix tant la formació dels professionals com el lideratge i l’anàlisi de la seguretat clínica en els seus serveis d’urgències.

 

Objectius 

 • Formació teoricopràctica en seguretat dels pacients i en maneig de les principals eines en prevenció, detecció, anàlisi i presa de decisions en la millora de la seguretat clínica.
 • Sensibilitzar els participants en la identificació i prevenció d'errors i esdeveniments adversos relacionats amb l'assistència sanitària urgent.
 • Conèixer les iniciatives existents sobre epidemiologia i prevenció dels esdeveniments adversos relacionats amb l'atenció sanitària en urgències i emergències.
 • Facilitar l'aprenentatge de l'anàlisi del risc i la prevenció d'esdeveniments adversos, i la seva aplicació en la pràctica assistencial.

 

Metodologia 

 • Exposicions teòriques i vídeos formatius
 • Tallers de casos pràctics
 • Exercicis no presencials amb tutoria
 • Complement de formació teòrica en línia

 

Programa

a) Formació en línia

 • La seguretat dels pacients com a objectiu estratègic: de què estem parlant?
 • De l'estratègia a la pràctica clínica segura: quines recomanacions puc seguir al meu servei?
 • Pràctiques clíniques segures als serveis d’urgències i emergències.
 • Parlem el mateix idioma: concepte, definicions i taxonomia.
 • Eines d'anàlisi i gestió en seguretat.
 • Resolució de casos clínics i mapa de riscos.

 

b) Formació presencial (20 - 21 de setembre de 2012)

 • Repàs de formació en línia i resolució de dubtes sobre seguretat dels pacients.
 • Situació actual: estudis internacionals i nacionals sobre esdeveniments adversos. Estudis sobre seguretat en els serveis d'urgències hospitalaris i emergències prehospitalàries.
 • Eines per a la gestió eficaç de la seguretat clínica dels pacients en els serveis d'urgències i emergències.
 • Seguretat dels pacients: experiències pràctiques en urgències i emergències.
 • Tallers:
  • Anàlisi de la cultura de seguretat
  • Notificació d'esdeveniments adversos
  • Anàlisi de casos
  • Anàlisi modal de fallades i efectes (AMFE)

 

c) Exercicis no presencials tutoritzats

 • Aplicació de l'eina d'anàlisi de cultura de seguretat dels pacients en l'entorn de treball de l’alumne/a.
 • Anàlisi de casos: presentació de casos reals viscuts per l’alumne/a en el seu servei.
 • Anàlisi modal de fallades i efectes (AMFE) sobre un procés assistencial de l'atenció d'urgències i emergències, així com en el maneig de patologies prevalents en urgències i emergències.
 • Revisió bibliogràfica sistemàtica sobre seguretat clínica en urgències i emergències.

 

Avaluació

Els alumnes que completin tots els aspectes formatius i els exercicis no presencials rebran:

 • L’acreditació de la Comissió de Formació Mèdica Continuada (sol·licitud de crèdits en curs).
 • El certificat de SEMES d’instructor/a en seguretat dels pacients.

La concessió de crèdits es farà d’acord amb l’assistència al curs presencial (100% d’hores), haver superat els tests d’avaluació de la formació en línia, així com haver completat els exercicis no presencials en tres mesos.

 

Què significa ser instructor/a SEMES?

 • Tenir el reconeixement de SEMES per impartir formació i assessorament en seguretat dels pacients en serveis d'urgències i emergències hospitalàries i prehospitalàries.
 • Disposar de material docent de SEMES per realitzar activitats formatives.
 • Adquirir un compromís renovable (dos anys) de formació i assessorament en seguretat dels pacients.

 

Oferta

Formació per a 34 alumnes.

Inscripció

Tancada.

Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients

Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris

Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria)

08028 Barcelona

Tel. 932272900

seguretat.pacients.salut@gencat.cat

Data d'actualització:  13.09.2012