• Imprimeix

Unitats funcionals en atenció primària

Nom

Formació en seguretat dels pacients en atenció primària

Projecte relacionat

Desenvolupament d’unitats funcionals de seguretat dels pacients en atenció primària

Persones destinatàries

Referents dels nuclis de seguretat dels equips d’atenció primària (EAP)

Modalitat

Presencial

Acreditacions

No

Preu

Gratuït

Informació general

Una de les activitats que es porta a terme en el Projecte de desenvolupament d’unitats funcionals de seguretat dels pacients en atenció primària és la realització d’activitats formatives. Concretament, s’han definit tres nivells de formació: per a referents gerencials, per a referents d’EAP i per a professionals d’EAP. La formació ha estat impartida pel Departament de Salut per a gerents i referents dels EAP d'intervenció i aquests han de replicar la formació als professionals de l’equip.

En aquest apartat s’inclou el material formatiu per facilitar la formació als formadors.

 

Objectius

Els objectius són: homogeneïtzar els conceptes bàsics de seguretat clínica, reforçar la cultura de la seguretat, identificar el risc a partir del model de seguretat dels pacients i donar formació en eines metodològiques.

 

Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients

Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris

Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria)

08028 Barcelona

 Tel. 932272900

seguretat.pacients.salut@gencat.cat

Data d'actualització:  29.03.2012