• Imprimeix

Inserció, cures i manteniment de catèters perifèrics

Vídeo cedit per l'Hospital Universitari Vall d'Hebron amb finalitat docent. Montserrat Artigas Lage, directora Departament d'Infermeria, i Montserrat Llinàs Vidal, adjunta a la Direcció d'Infermeria.

Les actuals tendències terapèutiques justifiquen que la teràpia endovenosa sigui una de les vies d’administració de fàrmacs i altres substancies més freqüents en els hospitals, malgrat els seus avantatges, el seu ús s’associa a diverses complicacions tant infeccioses com no infeccioses, que poden comportar riscos importants per a la Seguretat dels Pacients.

La majoria d’aquestes complicacions són evitables des del coneixement i aplicació de les mesures de prevenció.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de les cures, relacionades amb la cateterització venosa perifèrica, la Direcció d’Infermeria conjuntament amb la Direcció Assistencial de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, proposa com a objectiu estratègic l’elaboració d’un programa formatiu en línia que permeti disposar d’un instrument formatiu a l’abast dels seus professionals.

A través de l’Aula Virtual d’Infermeria Vall d’Hebron es va llançar el 2009 la primera sessió formativa “Estàndards d’inserció i cures d’un catèter venós perifèric”. Aquesta sessió anava acompanyada d’aquest vídeo que permetia assimilar tots els continguts teòrics donats a la sessió i relacionats amb les mesures de prevenció a portar a terme durant la inserció, el manteniment i totes les cures dels catèters perifèrics.

Us presentem aquest vídeo, que desitgem pugui contribuir a la difusió del coneixement de les bones pràctiques i a la cultura de Seguretat dels Pacients en la nostra pràctica assistencial.

Data d'actualització:  15.07.2013