• Imprimeix

Curs de Sales Blanques Hospitalàries

Nom

CURS DE SALES BLANQUES HOSPITALÀRIES

Projecte relacionat

----

Persones destinatàries

 • Metges
 • Infermers
 • Tècnics Grau Mig en Salut
 • Tècnics Grau Superior en Salut
 • Biòlegs en Ciències de la Salut
 • Químics en Ciències de la Salut
 • Físics en Ciències de la Salut
 • Farmacèutics

Durada

13,5 hores

Recepció

De 8:30 a 9:15 hores (el dilluns 19 de juny)

Modalitat

Presencial

Lloc

Coordinació Professions Sanitàries, antic IES
Aula 2, primera planta
Carrer de Roc Boronat, 81-95 de Barcelona

Data

Dues edicions:

 •  19 i 21 de juny de 2017
   • Dilluns dia 19: matí de 8:30-14h i tarda de 16:00-19h
   • Dimecres dia 21: matí de 9:00-14:30h

Preu

Gratuït

Aforament limitat

Capacitat per a 80 persones

Acreditació Jornada

Control d’assistència

Sí, es durà a terme mitjançant signatura al full d’assistència amb 10 minuts de marge com a màxim:
Control d'entrada: cada dia a l'inici del curs, fins a 10 minuts desprès de l’inici.
Control de sortida: cada dia al final del curs.
Fóra d'aquest horari, els llistats de control de signatures no estaran disponibles.

Període de preinscripció

Tancat

Informació general

El Pla de formació integral en Seguretat dels Pacients del Departament de Salut inclou formació específica per a diferents temes prioritaris en seguretat. En aquesta ocasió, i amb l’objectiu de garantir la seguretat dels pacients des de la vessant de les sales blanques hospitalàries (per exemple el bloc quirúrgic, la unitat de cures intensives, la unitat de cremats, d’immunodeprimits, etc.), es vol difondre el coneixement i les recomanacions, principalment envers les característiques constructives, la climatització, la posada en marxa, el manteniment, la descontaminació, la neteja i els controls periòdics de les instal·lacions de les àrees de risc.

Hi han diferents paràmetres que permeten considerar una sala com a blanca o neta, però el factor fonamental és el nivell d’asèpsia. La resta de paràmetres no caracteritzen la sala per si mateixa: temperatura, humitat, nivell acústic, etc., però el que sí que la caracteritza és el nivell d’exigència per assolir i mantenir els valors de consigna per a aquests paràmetres. Dit d’una altra manera, si s’ha estipulat que la temperatura de confort per a una habitació d’hospitalització a l’estiu és de 24 °C i a l’hivern és de 22 °C, pot variar més o menys 1 °C, però en una sala blanca el valor de consigna és independent de les condicions exteriors, la tolerància és molt més baixa i això implica una complexitat molt més gran de les instal·lacions.

Per tant, els valors de consigna per a una sala blanca s’han de mantenir independentment de la variació de les condicions exteriors i de l’activitat que s’hi desenvolupi en cada moment. A més, el paràmetres que cal controlar són molts més que els de qualsevol altra sala:

 • distribució de la temperatura seca
 • distribució de la temperatura humida (humitat)
 • nivell d’il·luminació i distribució (corbes isoluxs)
 • protecció elèctrica (contactes directes i electrostàtica)
 • protecció i extinció d’incendis
 • geometria
 • acabats interiors
 • pressió relativa envers les sales adjacents
 • tipus de flux d’aire
 • nombre i dimensions de les partícules en suspensió

 

Aquest últim paràmetre (nombre i dimensions de les partícules en suspensió) és precisament el que diferencia i defineix les sales blanques.

La norma UNEEN ISO 14644 defineix sala neta com a: “Local on es controla la concentració de les partícules de l’aire, i que es construeix i s’utilitza de manera que el nombre de partícules introduïdes o generades i existents a l’interior sigui com més baix possible i on, a més, es poden controlar altres paràmetres importants com la temperatura, la humitat i la pressió.”

Un altre concepte important que defineix aquesta norma i que és molt interessant per als centres sanitaris és el de zona neta. La definició és exactament la mateixa que la de sala neta, però es canvia la paraula local per espai. Això s’aplica als hospitals, ja que no només poden tenir sales d’operacions com a sales netes, sinó també blocs quirúrgics com a zones netes.

La classificació de sales netes de la norma UNE-EN ISO 14644 és un compendi de la classificació nord-americana tradicional (classe 10.000, classe 100, etc.) i la utilitzada a Europa per la DIN.

Es important que els professionals dels centres sanitaris, coneguin les característiques d’aquestes sales.

 

Objectius

Objectiu general

Tenir coneixement conceptual d'una Sala Blanca. Integració dels coneixements adquirits per adequar la conducta al nivell d'asèpsia exigit.

Objectius específics

 • Tenir coneixement conceptual d’una sala blanca. Implicacions per a pacients i professionals.
 • Tenir coneixement conceptual de les seves característiques funcionals i d’operació (estructura física i circulacions).
 • Tenir coneixement bàsic dels elements constructius que conformen una sala blanca. Identificació de bones / males solucions. Nous materials.
 • Tenir coneixement bàsic de les instal·lacions d’una sala blanca.
 • Tenir coneixement bàsic d’ operació i control, manteniment i descontaminació d’una sala blanca.

 

Programa Sales Blanques

 

Oferta

Formació per a 80 alumnes.

Inscripció 

Tancada

Servei de Promoció de la Qualitat i Bioètica

Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària

Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria)

08028 Barcelona

Tel. 932272900

seguretat.pacients.salut@gencat.cat

Sales Blanques Hospitalàries

S'han trobat 10 resultats.

Autor:  Data de publicació:  Mida:  Utilització de les imatges i vídeos Avís: Es poden utilitzar les imatges i vídeos que estiguin subjectes a una llicència que així ho permeti (per exemple llicències Creative Commons). En cas de dubte, cal consultar l'organisme que apareix com a autor. Comparteix a: /web/resources/fwkResponsive/fpca_subcapcalera/img/NG_ico_twitter.png /web/resources/fwkResponsives/common/img/playIcon.png /web/resources/fwkResponsive/fpca_subcapcalera/img/NG_ico_facebook.png
Vídeo formatiu: Sales Blanques Hospitalàries. Introducció
veure video
Vídeo formatiu: Sales Blanques Hospitalàries. Característiques funcionals i d’operació
veure video
Vídeo formatiu: Sales Blanques Hospitalàries. Casos d'estudi (altres)
veure video
Vídeo formatiu: Sales Blanques Hospitalàries. Climatització
veure video
Vídeo formatiu: Sales Blanques Hospitalàries. Operació i control
veure video
Vídeo formatiu: Sales Blanques Hospitalàries. Casos d'estudi (bloc quirúrgic i obstètric)
veure video
Vídeo formatiu: Sales Blanques Hospitalàries. Característiques constructives
veure video
Vídeo formatiu: Sales Blanques Hospitalàries. Casos d'estudi (UCI)
veure video
Vídeo formatiu: Sales Blanques Hospitalàries. Nous materials
veure video
Vídeo formatiu: Sales Blanques Hospitalàries. Manteniment – Descontaminació
veure video