• Imprimeix

Definicions T - Z

Tecnologia mèdica

Conjunt de tècniques, equipaments i procediments usats pels professionals de la salut per brindar atenció mèdica.

Trauma obstètric

Lesions en el nounat ocasionades durant el part.

Traumatisme, accident o caiguda accidental

Durant l’hospitalització, traumatisme, accident o caiguda accidental. Inclou les cremades com a conseqüència de determinats procediments.

Tromboembolisme pulmonar

Allotjament d’un coàgul sanguini en una artèria pulmonar amb obstrucció de la irrigació sanguínia del parènquima pulmonar després d’un repòs prolongat en un llit amb immobilitat o per l’estat postoperatori com a conseqüència de l’hospitalització.

Trombosi venosa profunda

Trombe originat després d’un repòs prolongat en un llit amb immobilitat o per l’estat postoperatori com a conseqüència de l’hospitalització.

Valors

Elements que conformen la conducta bàsica de les persones de l’organització i allò que s’espera d’elles. Són la base de tota la gestió de l’organització (per exemple: la confiança, l’ajuda, la sinceritat, la innovació tecnològica, el lideratge, l’orientació al client, la rendibilitat, etc.).

Visió

Declaració que expressa el que l’organització desitja ser en un futur.

WalkRounds®

Procediment establert mitjançant el qual un grup de professionals de prestigi reconegut de la institució, que inclou membres de l’equip directiu, realitza visites setmanals a diferents àrees de l’hospital per preguntar sobre aspectes específics dels esdeveniments adversos o errors que han succeït i sobre els factors o les fallades del sistema que han contribuït al fet que s’esdevinguin.

Data d'actualització:  25.11.2011