Notícies d'actualitat

  • El procés de control dels components sanguinis abans de l'administració

    El procés de control dels components sanguinis abans de l'administració

    El National Health Service (NHS) ha publicat el vídeo “The Pre-Administration Blood Component Transfusion Bedside Check” on destaca els passos clau per completar la verificació del control preliminar per l’administració dels components sanguinis. Aquest control crític és l'última oportunitat per prevenir la transfusió d'un component sanguini incorrecte a un pacient.

  • És segura la transfusió de components sanguinis a Catalunya?

    És segura la transfusió de components sanguinis a Catalunya?

    La Dra. Mercè López, membre de la Comissió d'Hemovigilància de Catalunya i Cap Clínic del Servei de Transfusió de l'Hospital del Mar i Esperança, presenta alguns punts clau de la seguretat de la transfusió sanguínia hospitalària a Catalunya. A partir de les dues enquestes realitzades a metges hematòlegs responsables del Servei de Transfusió dels hospitals de Catalunya durant els anys 2010 i 2013, la Dra. López explica que s'han observat millores en el 60% dels temes tractats (identificació dels pacients, complementació del consentiment informat, implementació de la prescripció electrònica, etc.) i que cal seguir treballant per garantir la capacitació del personal en aquest àmbit.

Cos de l'article

La transfusió de sang i components sanguinis és un procés que comença molt abans de la transfusió. Comporta, entre d’altres, l’extracció, el processament, la verificació, l’emmagatzematge, la distribució i la transfusió de sang i components sanguinis. Si bé és cert que la incidència d’esdeveniments greus no és alta en la transfusió de sang i components sanguinis, la producció d’errors d’identificació dels pacients té conseqüències molt greus, que s’identifiquen com un indicador sentinella que anualment cursa amb algun èxitus. L’aparició d’aquests esdeveniments es veu afavorida per diferents factors, com són un nombre elevat de pacients atesos amb recursos limitats, una diversa complexitat clínica de les seves patologies, així com les particularitats laborals, professionals i organitzatives dels centres sanitaris, on hi ha personal d’infermeria específic o no, com també un índex alt de rotació de personal sense una formació adequada i actualitzada en aquesta àrea, la qual cosa contribueix al fet que hi hagi un risc elevat davant d’un error.

El sistema d'hemovigilància es va crear a Catalunya l’any 2002, i des d’aleshores s’ha estat treballant per analitzar les reaccions transfusionals, els incidents i els esdeveniments adversos produïts per intentar disminuir-los sempre que sigui possible. L'informe d'hemovigilància, amb periodicitat anual, conté les recomanacions elaborades en funció dels resultats obtinguts.

Data d'actualització:  23.06.2016