• Imprimeix

IV Jornada per a la Seguretat dels Pacients: Transfusió segura? Depèn de tu

A continuació es presenta l'enllaç a un vídeo que es projecta durant la Jornada i que pot ajudar els professionals a dur a terme l'assistència sanitària d'una forma més segura.

Informació relacionada

Nom

IV Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya

Transfusió segura? Depèn de tu

Projecte relacionat

Pla de formació en seguretat dels pacients

Persones destinatàries

Professionals de la medicina i la infermeria dels centres assistencials de Catalunya

Durada

5 hores (de 9.30 a 15.00 hores)

Recepció

De  8.30 a 9.20 hores

Modalitat

Jornada

Lloc

Sala d’actes del Pavelló Docent de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron

Passeig de la Vall d'Hebron, 119, 08035 Barcelona

Data

30 de maig de 2013

Preu

Gratuït

Aforament limitat

Capacitat per a 400 persones

Control d’assistència

Sí, caldrà firmar el full d’assistència tant a l’entrada com a la  sortida. Es concediran 10 minuts de marge com a màxim

Període d’inscripció

Tancat (100% d'ocupació)

Aforament limitat a 400 persones i inscripció per ordre de sol·licitud.

Tancat (100% d'ocupació).

Informació general 

La difusió del coneixement en seguretat és una de les línies estratègiques en seguretat dels pacients de Catalunya. En aquest sentit, ja s’han iniciat activitats formatives, com els cursos descrits en l’apartat de formació, i s’han dut a terme les tres primeres Jornades per a la Seguretat dels Pacients.

La transfusió de sang i components sanguinis, és un procés que comença molt abans de la transfusió. Comporta, entre altres coses, l’extracció, el processament, la verificació, l’emmagatzematge, la distribució i la transfusió de sang i components sanguinis. Si bé és cert que la incidència d’esdeveniments greus no és alta en la transfusió de sang i components sanguinis, els errors d’identificació dels pacients, tenen conseqüències molt greus i  s’identifiquen com a un indicador sentinella que, anualment cursa amb algun èxitus. Aquests esdeveniments es veuen afavorits per diferents factors, com un nombre elevat de pacients atesos amb recursos limitats, la diversa complexitat clínica de les seves patologies, així com les particularitats laborals, professionals i organitzatives dels centres sanitaris, on hi ha personal d’infermeria específic o no, així com un alt índex de rotacions de personal sense una formació adequada i actualitzada en aquesta àrea, la qual cosa contribueix al fet que pugui produir-se un esdeveniment greu, quan hi ha un error.

Millorar la seguretat dels pacients és un objectiu prioritari tant pels professionals sanitaris com per les organitzacions que treballen en aquest àmbit.

 

Objectius

Objectiu general

L’objectiu general de la Jornada és reduir els riscos derivats de la transfusió de sang i components sanguinis i millorar la seguretat dels pacients. 

Objectius específics

Sensibilitzar els professionals sobre la importància d’adoptar mesures preventives que puguin reduir l’índex d’esdeveniments adversos en les persones ateses en qualsevol àrea assistencial, i que precisin una transfusió de sang i components sanguinis en general.

Ajudar les organitzacions i els professionals que puguin oferir o ofereixin aquesta assistència a adquirir un compromís per millorar la seguretat dels pacients.

Conèixer les iniciatives existents sobre epidemiologia, prevenció i estratègies de millora en la gestió de riscos relacionats amb la transfusió de sang i components sanguinis en l’atenció sanitària que es proporciona en els centres sanitaris.

Sensibilitzar els professionals de la importància de la notificació dels esdeveniments adversos.

Promoure pràctiques clíniques segures.

Proporcionar un material actualitzat i pràctic que ajudi els professionals a reduir els riscos durant l’assistència que presten als pacients.

Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients

Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries

Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria)

08028 Barcelona

Tel. 932272900

seguretat.pacients.salut@gencat.cat

Data d'actualització:  12.04.2013