• Imprimeix

V Jornada per a la Seguretat dels Pacients: L'Atenció Primària és segura? Depèn de tu

Nom

V Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya

"L'Atenció Primària és segura? Depèn de tu"

Projecte relacionat

Pla de formació en seguretat dels pacients

Persones destinatàries

Professionals de la medicina i la infermeria dels centres assistencials de Catalunya

Durada

5.30 hores (de 9.30 a 15.00 hores)

Recepció

De 8.30 a 9.20 hores

Modalitat

Jornada

Lloc

Teatre Auditori de Salou - TAS

C. de l’Advocat Gallego, 2,    43840 Salou

Data

18 de juny de 2013

Preu

Gratuït

Aforament limitat

Capacitat per a 500 persones

Control d’assistència

Sí, es durà a terme mitjançant signatura al full d’assistència (entrada i sortida) amb 10 minuts de marge com a màxim

Període d’inscripció

Obert

 

Aforament limitat a 500 persones i inscripció per ordre de sol·licitud.

Informació general

L’atenció primària és la porta d’entrada habitual del sistema sanitari. L’elevada freqüentació fa que, encara que sigui relativament baix el nombre d’esdeveniments adversos de manera absoluta, siguin nombrosos els pacients afectats.

L’estudi APEAS identifica una prevalença del 18’6‰ d’esdeveniments adversos. El 70% són evitables i a mesura que són més greus s’incrementa aquest percentatge fins arribar a un 85%.

Els factors relacionats són l’ús del medicament, la comunicació, la gestió i les cures.

L’estimació d’esdeveniments adversos anuals a Catalunya, segons els resultats de l’estudi APEAS, dóna una estimació per a un volum de 40 milions de consultes en 1 any, d’1 esdeveniment advers per cada 100 consultes: 400.000 esdeveniments adversos a l’any, és a dir, 2.000 esdeveniments adversos al dia.

Així com 1 esdeveniment advers greu per cada 1.428 consultes: 28.000 esdeveniments adversos greus a l’any, 140 esdeveniments adversos greus al dia (aprox. 1 en cada 3 EAP). D’aquests 28.000, 23.800 esdeveniments adversos greus serien evitables (85%).

El Pla estratègic seguretat pacients 2011-2015 d’Atenció Primària, identifica com a la Missió, reduir el risc de què els pacients tinguin un dany innecessari relacionat amb l’Atenció Primària, fins un mínim acceptable. La Visió, s’identifica com a una atenció segura a tots els ciutadans.

Desenvolupar les Unitats Funcionals de seguretat dels pacients en l’Atenció Primària és un objectiu clau del Departament de Salut per impulsar la Seguretat dels Pacients.

Són fonamentals:

 • La participació de les gerències, referents, i tots els líders de l’organització en la gestió de la Seguretat dels Pacients.
 • L’anàlisi de la situació basal de la Cultura en Seguretat dels Pacients en els Equips d’Atenció Primària.
 • La realització d’activitats formatives i de difusió.
 • L’elaboració d’un Programa de Seguretat dels Pacients en els Equips d’Atenció Primària.
 • La introducció de tècniques proactives de reducció del risc en els processos prioritzats.
 • La implantació d’un sistema de notificació i anàlisi d’esdeveniments adversos i incidents.
 • L’elaboració d’un quadre de comandament d’indicadors de seguretat.

 

Objectius

Millorar la seguretat dels pacients és un objectiu prioritari tant per als professionals sanitaris com per a les organitzacions que treballen en aquest àmbit.

Objectiu general

L’objectiu general de la Jornada és difondre el coneixement i la situació actual del projecte d’Unitats Funcionals d’Atenció Primària per tal de reduir els riscos derivats de l’assistència sanitària i millorar la seguretat dels pacients.

Objectius específics

Els objectius específics són:

 • Sensibilitzar els professionals sobre la importància d’adoptar mesures preventives que puguin reduir l’índex d’esdeveniments adversos en les persones ateses en l’atenció primària, en particular, i en l’àmbit sanitari, en general.
 • Ajudar a les organitzacions i els professionals a adquirir un compromís amb la millora de la seguretat dels pacients.
 • Conèixer les iniciatives existents sobre epidemiologia, prevenció i estratègies de millora en la gestió de riscos relacionats amb l’atenció sanitària que es dóna en els centres d’atenció primària.
 • Sensibilitzar els professionals de la importància de la notificació dels esdeveniments adversos.
 • Promoure pràctiques clíniques segures.
 • Proporcionar un material actualitzat i pràctic que ajudi els professionals a reduir els riscos durant l’assistència que presten als pacients.

Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients

Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries

Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria)

08028 Barcelona

Tel. 932272900

seguretat.pacients.salut@gencat.cat

Data d'actualització:  22.05.2013