• Imprimeix

IX Jornada. Observació directa higiene de mans: "Observar és millorar"

Imatge Jornades de Seguretat dels Pacients

Destaquem

Programa

Nom

IX Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya

Observació directa en higiene de mans:

“Observar és millorar”

Projecte relacionat

Pla de formació en seguretat dels pacients

Persones destinatàries

 • Personal sanitari de centres assistencials d’àmbit públic i privat
 • Referents d’Higiene de mans dels centres
 • Referents de Seguretat dels pacients dels centres
 • Professionals sanitaris amb interès en la Seguretat dels pacients

Durada

5 hores i 50 minuts (de 9.00 a 14.50 hores)

Recepció

De  8.30 a 9.00 hores

Modalitat

Jornada

Lloc

Sala d’actes del Pavelló Docent de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron

Passeig de la Vall d'Hebron, 119, 08035 Barcelona

Data

22 de maig de 2014

Preu

Gratuït

Acreditació Jornada

Aforament limitat

Capacitat per a 400 persones

Control d’assistència

Sí, es durà a terme mitjançant signatura al full d’assistència amb 10 minuts de marge com a màxim:

 • Control d'entrada: a l'inici de la jornada, es farà de 8.30 fins 10 minuts desprès de l’inici de la primera ponència.
 • Control de sortida: a la clausura de la jornada, començarà 10 minuts abans de la finalització de l’última ponència. 

 

Fóra d'aquest horari, els llistats de control de signatures no estaran disponibles.

Període d’inscripció

Tancat (100% d'ocupació)

Oberta llista d’espera

 

Informació general

El Departament de Salut desenvolupa projectes i accions formatives amb l’objectiu de contribuir a millorar la seguretat dels pacients garantint una pràctica assistencial més segura. Dins d’aquests projectes es realitzen una gran varietat d’accions relacionades amb la millora de la Higiene de mans als centres, tant des dels àmbits organitzatiu, informatiu i formatiu com d'infraestructura, d'avaluació i de suport al projecte.

Segons el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (CEPCE), més de quatre milions de pacients de la Unió Europea adquireixen cada any almenys una infecció relacionada amb l'assistència sanitària i, d'aquests, uns 37.000 moren com a conseqüència directa d'aquest tipus d'infecció. L'estudi EPINE 2012 (Estudio de la prevalencia de las infecciones nosocomiales en España) mostra que la prevalença de pacients amb infecció nosocomial adquirida durant la hospitalització es del 5,6% i l'estudi ENEAS (Estudio nacional sobre los efectos adversos ligados a la hospitalización) indica que el 56,6% dels efectes adversos relacionats amb les infeccions adquirides als hospitals espanyols s'hauria pogut prevenir.

Alguns grups d’experts han demostrat que, quan els professionals acompleixen totes les mesures de prevenció, la taxa de prevalença de la infecció relacionada amb l'assistència sanitària disminueix de manera considerable. Aquestes infeccions s'adquireixen a causa de diversos factors els quals, a més, varien en funció del tipus d'infecció. No obstant això, la falta d’Higiene de mans sempre abans i després d'estar en contacte amb un pacient és probablement l'únic factor relacionat amb la transmissió dels microorganismes present en la major part d'infeccions, motiu pel qual es considera des de fa segles com la mesura de prevenció més eficaç per evitar aquestes malalties.

A més, la transmissió creuada de microorganismes d'un pacient a un altre a partir de les mans del personal sanitari està considerada la via principal de propagació de les IRAS. Diversos estudis mostren com les mans actuen de vector en la transmissió d'infeccions, sigui perquè contaminen les superfícies que els malalts tocaran posteriorment o en tocar superfícies o objectes contaminats i, després, tocar el malalt sense haver realitzat una higiene prèvia. L'acció per a la qual hi ha més proves científiques i que es recomana amb més freqüència per evitar que les mans actuïn com a vector és la fricció d'aquestes amb preparats alcohòlics. La OMS i els Centers for Disease Control and Prevention (CDC) atorguen un grau d'evidència màxim a la fricció de les mans amb un preparat alcohòlic abans i després del contacte directe amb pacients.

La finalitat d’aquesta Jornada és aconseguir fomentar la millora del compliment de la Higiene de les mans amb preparats de base alcohòlica mitjançant l’observació del seu compliment per part dels professionals sanitaris per aconseguir disminuir les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària.

La seguretat dels pacients és la dimensió de la qualitat assistencial que busca reduir i prevenir els riscos innecessaris associats amb l’atenció sanitària, i que sovint es tradueixen en perjudicis pels pacients. Constitueix, per tant, un dels elements bàsics per garantir una assistència de qualitat als nostres pacients.

 

Els objectius de la Jornada són:

 

Objectiu general:

Millorar el compliment de la Higiene de mans per part del personal sanitari dels diferents centres assistencials de Catalunya durant el contacte amb els pacients com a mesura preventiva per reduir el nombre d’infeccions relacionades amb l’assistència sanitària.

 

Objectius específics:

 • Fomentar el coneixement dels 5 moments per a la Higiene de mans entre els professionals sanitaris de l’àmbit hospitalari i sociosanitari, d’acord amb les directrius de la OMS.
 • Fomentar la realització de la observació dels 5 moments de la Higiene de mans.
 • Donar a conèixer les experiències realitzades amb èxit sobre la Higiene de mans  per tal de facilitar la seva implementació en altres centres.
 • Facilitar les pautes i estratègies d’implantació del sistema de la observació i formes de consolidar-les.
 • Motivar la realització de la Higiene de mans a tots els professionals del centre, tant directius com assistencials.
 • Difondre la metodologia de la OMS sobre Higiene de les mans a totes les línies assistencials

 

La Jornada va dirigida principalment a:

 • Personal sanitari de centres assistencials d’àmbit públic i privat
 • Referents d’Higiene de mans dels centres
 • Referents de Seguretat dels pacients dels centres
 • Professionals sanitaris amb interès en la Seguretat dels pacients

 

Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients

Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries

Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria)

08028 Barcelona

Tel. 932272900

seguretat.pacients.salut@gencat.cat

Data d'actualització:  25.04.2014