• Imprimeix

VII Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya, "La indefensió requereix més seguretat ... La decisió és teva"

Jornada monogràfica de pediatria

Destaquem

Programa

Nom

VII Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya

Jornada Monogràfica de Pediatria

"La indefensió requereix més seguretat... La decisió és teva"

Projecte relacionat

Pla de formació en seguretat dels pacients

Persones destinatàries

Professionals de la medicina i la infermeria dels centres assistencials:

 • Pediatres i infermers pediàtrics
 • Radiòlegs (tant pediàtrics com no) i tècnics en radiologia
 • Farmacèutics hospitalaris
 • Especialistes en Medicina Intensiva de pediatria i nounats
 • Professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
 • Referents de seguretat dels pacients de tots els hospitals (tant públics com privats)
 • Metges i professionals d’infermeria amb interès en la seguretat dels pacients

Durada

8.30 hores (de 9.00 a 14.00 hores i de 15.30 a 19.00 hores)

Recepció

De 8.30 a 9.00 hores

Modalitat

Jornada

Lloc

Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

Pg. Sant Joan de Déu, 2. 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona

Tel. +34 93 253 21 00 Fax +34 93 203 39 59

Data

28 de novembre de 2013

Preu

Gratuït

Aforament limitat

Capacitat per a 500 persones

Acreditació Jornada

Control d’assistència

Sí, es durà a terme mitjançant signatura al full d’assistència amb 10 minuts de marge com a màxim:

 • Control d'entrada: a l'inici de la jornada, es farà de 8.30 a 9.10 hores.
 • Control de sortida: a la clausura de la jornada, començarà a partir de les 18.50 hores.

 

Fóra d'aquest horari, els llistats de control de signatures no estaran disponibles.

Període d’inscripció

Tancat (100% d'ocupació)

Informació general

La seguretat dels pacients, entesa com la dimensió de la qualitat assistencial que busca reduir i prevenir els riscos associats a l’atenció sanitària, és un aspecte clau dins l’àmbit assistencial que afronten en l’actualitat els sistemes sanitaris d’arreu del món.

La seva rellevància neix de l’imperatiu ètic de no maleficència (“primer de tot, no fer mal”), i del convenciment que no és acceptable que un pacient presenti danys derivats de l’atenció sanitària rebuda, de la qual s’espera que sigui curadora i proporcioni confort i qualitat de vida. Factors com la complexitat de l’assistència sanitària, la diversificació de professionals que intervenen, o l’existència de diferents fases assistencials, contribueixen a l’aparició d’esdeveniments adversos que poden comprometre la seguretat dels pacients. A aquests factors s’hi afegeixen l’aparició de noves tecnologies, nous tractaments, medicaments i d’altres procediments que, juntament amb l’augment de la informació provinent dels avenços científics, fan que l’atenció sanitària sigui cada vegada més sofisticada i amb més riscos potencials.

Atès que la seguretat és una condició imprescindible per a la qualitat assistencial, per impulsar-la, el sistema de salut ha de desenvolupar i mantenir una cultura de la seguretat. Els professionals, els pacients i la resta d’agents del sistema han de ser participants informats de què, si be l’error humà pot aparèixer, cal adoptar les mesures per tal que les causes que el produeixen siguin reduïdes de forma sistemàtica.

Els estudis realitzats fins ara mostren que la magnitud dels problemes derivats de les conseqüències per deficiències en la seguretat és elevada. A Espanya, l’estudi ENEAS va mostrar que fins al 9,3% dels pacients ingressats en un hospital pateixen algun efecte advers relacionat amb l’atenció sanitària, sent l’ús de medicaments la principal causa identificada amb un 37,4% del total de causes, seguida per la infecció nosocomial (25,4%) i per l’aplicació de tècniques i procediments (25%).

A Espanya, en un estudi recent publicat el 2011 sobre una mostra de 665 històries clíniques revisades de pacients ingressats pediàtrics (<16 anys), es va observar que el 3,6% dels pacients pediàtrics van patir un esdeveniment advers i el 65,5% van ser evitables. La proporció d’evitables en el grup de lactants va ser del 62,5%, en el grup de preescolar un 57% i en el grup de 7 a 16 anys d’un 83%. S’ha vist que l’evitabilitat dels esdeveniments adversos és major que en la població adulta. Els tipus d’esdeveniment advers més freqüents van ser els relacionats amb la medicació (38%), amb les cures (17,2%), amb la infecció nosocomial un 13,8% i amb el diagnòstic un 10,3%.

Aquestes dades suggereixen que tant l’epidemiologia dels esdeveniments adversos com la seva evitabilitat són diferents en els adults i nens. Aquests resultats probablement siguin només la punta de l’ iceberg del problema de la seguretat en edats pediàtriques.

Fins ara, la majoria d’estudis en seguretat dels pacients es focalitzen en adults, i es tendeix a excloure l’edat pediàtrica. D’igual manera, els nens també són susceptibles de sofrir esdeveniments adversos i cal considerar també que la pràctica assistencial que reben és diferent a la dels adults.

Resulta evident que la seguretat del pacient pediàtric exigeix un disseny específic i diferenciat de la de l’adult ateses les diferències inherents amb l’edat pediàtrica (diferent maduració cognitiva i física segons l’edat, dependència dels cuidadors, requereixen més atenció sanitària aguda, etc).

És amb la finalitat d’avançar en la seguretat dels pacients i fruit d’aquesta preocupació que des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya es vol organitzar una Jornada en Seguretat dels Pacients específica per a la població pediàtrica i amb la col·laboració dels professionals sanitaris, de les Societats Científiques i d’altres organitzacions o institucions interessades amb el tema.

 

Els objectius de la Jornada són:

Objectiu general:

Difondre el coneixement i la situació actual de la seguretat dels pacients en edat pediàtrica, per tal de reduir els incidents/esdeveniments derivats de l’assistència sanitària en les àrees identificades de major risc i promoure una pràctica clínica més segura.

Objectius específics:

 • Promoure pràctiques clíniques segures, especialment en radiologia pediàtrica.
 • Sensibilitzar els professionals sobre la importància d’adoptar mesures preventives que puguin reduir els esdeveniments adversos, especialment en les transfusions sanguínies i l’administració de medicaments en pediatria.
 • Impulsar la notificació i la gestió d’incidents i esdeveniments adversos en pediatria.
 • Conèixer les iniciatives existents sobre epidemiologia, prevenció i estratègies de millora en les àrees identificades de més risc d’esdeveniments adversos: UCI pediàtrica i neonatal, urgències i transport urgent.
 • Ajudar a les organitzacions i als professionals a adquirir un compromís amb la millora de la seguretat dels pacients en edat pediàtrica.

 

La Jornada va dirigida principalment a:

 • Pediatres i infermers pediàtrics
 • Radiòlegs (tant pediàtrics com no) i tècnics en radiologia
 • Farmacèutics hospitalaris
 • Especialistes en Medicina Intensiva de pediatria i nounats
 • Professionals del Sistema d‘Emergències Mèdiques (SEM)
 • Referents de seguretat dels pacients de tots els hospitals (tant públics com privats)
 • Metges i professionals d’infermeria amb interès en la seguretat dels pacients 

 

Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients

Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries

Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria)

08028 Barcelona

Tel. 932272900

seguretat.pacients.salut@gencat.cat

Data d'actualització:  16.10.2013