• Imprimeix

VIII Jornada per a la seguretat dels pacients a Catalunya. Seguretat dels pacients crítics

"El malalt crític depèn de tu. Tu fas la seva seguretat!"

Destaquem

Programa

Nom

VIII Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya i IX Conferència d’experts de la SOCMIC
“El malalt crític depèn de tu. Tu fas la seva seguretat!”

Projecte relacionat

Pla de formació en seguretat dels pacients

Persones destinatàries

 • Metges i infermeres que desenvolupin la seva tasca professional en unitats de crítics (UCI)
 • Referents de seguretat dels pacients de tots els hospitals (tant públics com privats)
 • Professionals sanitaris del transport de pacients crítics
 • Professionals de les diferents àrees crítiques dels centres
 • Professionals amb interès en la seguretat dels pacients

Durada

5 hores (de 9.00 a 14.00 hores)

Recepció

De 8.30 a 9.00 hores

Modalitat

Jornada

Lloc

Sala d’actes de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
Pavelló Docent, planta 1
Passeig Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona

Data

29 de gener de 2014

Preu

Gratuït

Aforament limitat

Capacitat per a 400 persones

Acreditació Jornada

Control d’assistència

Sí, es durà a terme mitjançant signatura al full d’assistència amb 10 minuts de marge com a màxim:
Control d'entrada: a l'inici de la jornada, es farà de 8.30 a 9.10 hores.
Control de sortida: a la clausura de la jornada, començarà a partir de les 13.45 hores.
 Fóra d'aquest horari, els llistats de control de signatures no estaran disponibles.

Període d’inscripció

Tancat (100% d'ocupació)

 

Informació general

La seguretat dels pacients és la dimensió de la qualitat assistencial que busca reduir i prevenir els riscos innecessaris associats amb l’atenció sanitària, i que sovint es tradueixen en perjudicis o lesions pels pacients. Constitueix, per tant, un dels elements bàsics per garantir una assistència de qualitat als nostres pacients.

L’àmbit del pacient crític aglutina un conjunt de factors de risc com son la fragilitat dels pacients dels que s’ocupa, l’elevada instrumentalització que requereixen – tant pel diagnòstic com pel tractament-, l’elevat nombre de professionals/pacient que participen en la seva cura, la rotació dels mateixos, l’elevat nombre de fàrmacs per pacient, i dins dels mateixos l’elevada proporció de fàrmacs d’administració endovenosa.

Tots aquests factors condicionen una elevada incidència d’incidents relacionats amb la seguretat de pacients (IRSP) que en alguns estudis arriba a ser de 38,8 esdeveniments adversos seriosos per cada 100 dies de pacient UCI.
Fruit de la consciencia d’aquest risc són múltiples les iniciatives desenvolupades fonamentalment des de les societats científiques, però també des dels organismes oficials encaminades a la millora de la seguretat dels pacients crítics.

Així doncs, les UCI han estat identificades com a àrees d’especial interès pel desenvolupament de mesures de seguretat. S’han plantejat nombrosos programes amb l’objectiu de minimitzar els esdeveniments adversos i s’han proposat diferents estratègies com ara la implementació d’equips de resposta ràpida, llistats de verificació (checklists), objectius diaris i implementació de paquets de mesures (care bundles) amb diferents tipus de pacients i diferents situacions.

Les infeccions associades a l’atenció sanitària (IAAS) són un dels esdeveniments adversos més comuns que afecten els pacients hospitalitzats i causen un augment important de la morbimortalitat. La seva taxa entre els pacients d’UCI és fins a 5 - 10 vegades superior a la dels pacients hospitalitzats i representa el 25% de totes les IAAS. Segons l’estudi SYREC (2009), la IAAS representa el 8,1% de tots els esdeveniments adversos, essent la pneumònia associada a la ventilació mecànica (PNAV) el més freqüent, xifrada en el 33,53% de totes les IAAS adquirides pels pacients crític (Informe Envin-Helics, 2012).

Globalment, els pacients que han adquirit alguna infecció a les UCI han disminuït paulatinament des del 15,51% al 2009 al 10,24% al 2012. Si analitzem només les infeccions associades a dispositius controlats per ENVIN (pneumònia, infecció urinària i bacterièmia) només el 6,16% dels pacients ingressats va patir aquesta complicació en el 2012.

Els incidents què amb més freqüència es van comunicar a l’estudi SYREC van ser els relacionats amb els medicaments, confirmant així la importància de desenvolupar programes destinats a millorar la seguretat del medicament en pacients crítics.

Per altre banda, la informació d’incidents i esdeveniments adversos a pacients i a familiars és un aspecte què requereix encara un important canvi cultural. S’haurien d’establir estratègies que ajudin a desenvolupar el procediment més adequat pel procés de comunicació dels incidents més greus i esdeveniments adversos.

També són un aspecte clau les segones víctimes i l’atenció als professionals sanitaris involucrats en un esdeveniment advers que queda traumatitzat per aquesta experiència. Segons dades d’incidència d’esdeveniments adversos d’Espanya, s’estima que un 15% de la plantilla de professionals sanitaris es troba involucrat anualment amb algun esdeveniment advers. Es reconeix, per tant,  la necessitat d’un recolzament emocional a les segones víctimes, assessoria legal i maneig de la comunicació institucional quan es produeix un esdeveniment advers.

És amb la finalitat d’avançar en la seguretat dels pacients i fruit d’aquesta preocupació que des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya es vol organitzar una Jornada en Seguretat dels Pacients específica per a pacients crítics i amb la col·laboració de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) i  l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (L’Acadèmia).
 

Els objectius de la Jornada són:

 

Objectiu general:

Difondre el coneixement i la situació actual de la seguretat dels pacients crítics, per tal de reduir els incidents/esdeveniments derivats de l’assistència sanitària i promoure una pràctica clínica més segura.

 

Objectius específics:

 • Sensibilitzar els professionals de les unitats crítiques sobre la importància d’adoptar mesures preventives que puguin reduir els esdeveniments adversos, especialment per l’administració de medicaments, les infeccions nosocomials i el trasllat de pacients crítics.
 • Conèixer la incidència dels incidents i esdeveniments adversos en pacients crítics.
 • Impulsar la notificació i la gestió d’incidents i esdeveniments adversos.
 • Conèixer l’experiència de l’aprenentatge per simulació.
 • Difondre les recomanacions sobre informació d’incidents i esdeveniments adversos a pacients i familiars.
 • Conèixer les bones pràctiques en l’atenció de les segones víctimes.

 

La Jornada va dirigida principalment a:

 • Metges i infermeres que desenvolupin la seva tasca professional en unitats de crítics (UCI)
 • Referents de seguretat dels pacients de tots els hospitals (tant públics com privats)
 • Professionals sanitaris del transport de pacients crítics
 • Professionals de les diferents àrees crítiques dels centres
 • Professionals sanitaris amb interès en la seguretat dels pacients
   

Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients

Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries

Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria)

08028 Barcelona

Tel. 932272900

seguretat.pacients.salut@gencat.cat

Data d'actualització:  18.12.2013