• Imprimeix

Caigudes

Pràctiques segures per a la prevenció de caigudes en pacients ingressats

A Catalunya, i en el marc de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients, la prevenció de les caigudes ha estat una prioritat des de l’inici del desplegament del seu pla estratègic l’any 2006, estimulant el desenvolupament de projectes de millora i prevenció d’aquest esdeveniment advers considerat evitable en gran proporció.

Objectius

General

Avaluar l’efecte d’una estratègia multifocal per millorar el compliment de les mesures preventives de caigudes en els hospitals i els centres sociosanitaris.

Específics

  • Avaluar l’impacte de les mesures preventives dependents de l’atenció dels professionals.
  • Avaluar la resposta dels centres participants en el compliment de les mesures preventives relacionades amb l’educació dels pacients.
  • Avaluar l’efecte de les barreres estructurals en les caigudes identificades.
  • Avaluar l’impacte en la taxa de caigudes generals.
  • Avaluar l’efecte d’una estratègia a mida per als centres sociosanitaris en la millora del compliment a les mesures preventives.
  • Descriure el perfil dels pacients que cauen i els factors associats més rellevants.
  • Descriure els factors organitzatius que poden influir en la variabilitat del compliment de les recomanacions entre centres.

Metodologia

Disseny

Projecte col·laboratiu.

Fases

Les activitats principals realitzades en aquest projecte poden dividir-se en tres fases:

  1. Disseny del projecte amb col·laboració d’un grup d’experts. Elaboració del material per a la introducció de dades; del protocol de prevenció de caigudes i de reducció d’immobilitzacions; d’un pòster de l’algoritme d’identificació de risc i aplicació de mesures preventives de caigudes; d’un tríptic informatiu per a pacients; de l’estratègia d’avaluació, i de tot el material necessari per portar a terme el projecte (difusió, formació en línia, etc.). 
  2. Adhesió de centres (hospitalaris i sociosanitaris) i professionals i preparació dels centres.
  3. Implementació de les diverses estratègies d’intervenció i avaluació dels resultats.

 

Àmbit i subjecte

L’àmbit del projecte inclou els hospitals d’aguts i els centres sociosanitaris de Catalunya, amb una estimació mínima de participació de 30 centres. El subjecte del projecte és el conjunt de professionals sanitaris d’aquests centres.

Periodicitat

Anual.

Estat actual

En curs.

Resultats

Es presenten els resultats preliminars de la prova pilot duta a terme a 78 centres (43 hospitals i 35 centres sociosanitaris) de Catalunya. Dels recursos disponibles que es van oferir als centres participants, cal destacar el curs en línia en què van participar 4.093 professionals (2.987 dels quals van aprovar).

El percentatge de pacients amb avaluació del risc de caigudes va augmentar un 6,5% durant els sis mesos d’estudi. A més, aquest percentatge va ser superior en els centres sociosanitaris. Concretament, a l’inici de l’estudi l’avaluació del risc de caiguda es va fer en el 72,5% dels pacients dels centres sociosanitaris i en el 55,6% dels pacients dels hospitals, i al final de l’estudi en el 88,7% i el 58,8%, respectivament.

També es va observar un augment de les mesures generals (ús de calçat adient, llit baix, indicació específica de transferències amb ajuda), de les mesures relacionades amb l’entorn als hospitals (habitació propera a infermeria, timbre a l’abast dels malalts, lavabo correctament senyalitzat, terra antilliscant a la dutxa), i de les mesures específiques (constància de caiguda anterior, programa d’exercici, capacitat visual, acompanyament de la família, explicació de l’orientació en l’entorn hospitalari, prevenció de la hipotensió ortostàtica, etc.) tant en els hospitals com en els centres sociosanitaris.

Data d'actualització:  01.06.2011