• Imprimeix

L'estratègia del Departament de Salut

Promoure i millorar la seguretat dels pacients és una de les prioritats del Departament de Salut. Per assolir aquesta fita, l’any 2005 es va crear l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya. En el marc de l’Aliança, s’han promogut els projectes multicèntrics en seguretat dels pacients i s’han portat a terme, fins ara, diverses iniciatives que han permès assolir uns resultats força significatius en els aspectes que han estat objecte de millora.

 

La missió de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya és la següent:

 • promoure la seguretat dels pacients a Catalunya mitjançant el desenvolupament i la millora dels sistemes de detecció i prevenció de problemes de seguretat assistencial i la coordinació de les diferents iniciatives, i
 • contribuir a la implicació entre ciutadans, professionals, centres i Administració perquè la societat pugui abordar aquests temes de manera positiva.

 

A més, l’Aliança vol:

 • ser un referent en el desenvolupament i l’aplicació dels coneixements científics i la metodologia de qualitat i seguretat més avançades;
 • aglutinar els esforços de professionals, gestors i Administració, i donar-hi suport, per aconseguir la millora de la seguretat clínica, i
 • informar i promoure la implicació dels ciutadans perquè es pugui abordar la seguretat de manera constructiva.

 

L’any 2009, davant de la necessitat d’alineació amb l’estratègia en seguretat dels pacients del Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010, es va crear el Servei de Promoció de la Seguretat del i la Pacient, estructurat en dues unitats funcionals:

 • la Unitat Funcional de Seguretat dels Pacients, amb funcions de desenvolupament d’estratègies i realització de treball de camp (com, per exemple, auditories de seguiment de projectes), i
 • la Unitat Funcional d’Avaluació i Recerca en Qualitat Assistencial, amb les funcions de l’elaboració del quadre de comandament i del mapa de riscos, el disseny d’instruments de mesura de la seguretat, el benchmarking, l’avaluació dels projectes proposats i portats a terme, i el desenvolupament del Canal Seguretat dels Pacients i del programa anual de formació continuada en seguretat.

Evolució estratègica a Catalunya (2006-2013) des del naixement de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients

estrategia_SP_2006-2013v8

Fase de consolidació (2011-2013)

Entre les línies estratègiques de l'actual Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, hi ha la de promoure les polítiques de seguretat i de qualitat clínica. Aquest projecte estratègic proposa definir i implantar el Pla de Seguretat dels Pacients a Catalunya.

Durant aquest 2 anys s’han elaborat 2 plans estratègics en Seguretat dels pacients: el de l’atenció primària 2011-2015 i el de l’atenció hospitalària 2012-2016. Per l’elaboració dels mateixos s’ha seguit la metodologia clàssica de planificació estratègica, i ambdós documents són accessibles al web Canal Salut Seguretat dels Pacients del Departament de Salut.

En aquests dos plans ha estat un element clau la implantació d’unitats funcionals de gestió dels riscos assistencials (Unitats Funcionals de Seguretat dels Pacients), tant a l’atenció primària com a l’atenció especialitzada. Un altre element estratègic ha estat la implantació d’un sistema de notificació d’incidents/esdeveniments adversos.

Pla estratègic per a la seguretat dels pacients a Catalunya, 2014-2018

Definició estratègica: missió, visió i valors del Pla estratègic per a la seguretat dels pacients a Catalunya

Missió:

Facilitar una assistència personalitzada, integral i de qualitat, i que comporti una reducció del risc que els pacients pateixen i dels danys innecessaris relacionats amb l'atenció sanitària fins a un mínim acceptable.

Visió:

El compromís, l’orientació al pacient i la voluntat de la millora contínua amb una atenció sanitària segura per a tots els ciutadans.

Valors: 

Accessibilitat, capacitat de resolució, competència professional, comunicació, confiança, continuïtat, ètica, integració, satisfacció.

Línies Estratègiques en seguretat dels pacients en atenció sanitària

 1. Promoció de la Cultura de la Seguretat dels Pacients en els centres sanitaris.
 2. Promoció de bones pràctiques mitjançant projectes específics de Seguretat dels Pacients.
 3. Avaluació i millora de l’estratègia de Seguretat dels Pacients.
 4. Comunicació sobre la Seguretat dels Pacients amb tots els actors que intervenen en el procés assistencial.
 5. Formació a tots els actors que intervenen en el procés assistencial.
 6. Participació dels pacients en la millora de la seguretat de l'atenció que reben.

 

Lineas estrategicas_V2

Data d'actualització:  15.07.2015